Vlasta Parkanová - lídryně v Jihočeském kraji

poslankyně Parlamentu ČR za Středočeský kraj
členka výkonného výboru TOP 09

Životopis

Narodila se 21. listopadu 1951 v Praze. Vyrůstala v Táboře, kde v  roce 1970 složila maturitní zkoušku. V tomtéž roce byla přijata ke studiu na Právnické fakultě UK v Praze, kterou absolvovala v roce 1975.

V  letech 1975 -1990 pracovala Vlasta Parkanová jako podnikový právník, a to převážně v  zemědělských organizacích. V roce 1988 se přihlásila k rigoróznímu řízení na PF UK v Praze a byl jí udělen titul JUDr.

V listopadu 1989 spoluzakládala OF v Táboře. V lednu 1990 byla kooptována jako poslankyně do Federálního shromáždění ČSSR a stala se členkou ústavně právního výboru. V červnu 1990 byla zvolena poslankyní Federálního shromáždění a stala se členkou branného a bezpečnostního výboru, mandátového a imunitního výboru a členkou komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk.

Od podzimu 1992 pracovala Vlasta Parkanová v ústředních orgánech státní správy (MZV ČR, MV ČR), vždy na úrovni ředitelky odboru. Ministryní spravedlnosti se stala v lednu 1997. V prosinci 1997 postoupila z kandidátky ODA do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Členkou ODA byla od ledna 1991 do února 1998.

V parlamentních volbách 1998 byla zvolena do Poslanecké sněmovny jako nezávislá na kandidátce KDU-ČSL, do které vstoupila v červenci 2001. Po celé volební období 1998 až 2002 byla místopředsedkyní ústavně právního výboru.

Ve volebním období 2002 – 2006 byla poslankyní za KDU-ČSL. Nejprve se stala místopředsedkyní výboru pro obranu a bezpečnost a předsedkyní české delegace při parlamentním shromáždění NATO. V létě roku 2003 přešla opět do ústavně právního výboru, kde byla až do konce volebního období předsedkyní. Po volbách v roce 2006 byla předsedkyní poslaneckého klubu KDU-ČSL a od prosince roku 2006 též místopředsedkyní KDU-ČSL. Od ledna 2007 do května 2009 byla ministryní obrany.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme