Anna Putnová - lídryně v Jihomoravském kraji

děkanka FP VUT v Brně

Životopis

Narodila se 24. 7. 1960 v  Brně.

Zaměstnání: Anna Putnová je vysokoškolskou učitelkou FP VUT v Brně.

Kvalifikace

1985 doktorát na UJEP Brno, obor biologie
1993 studium MBA, Nottingham Business School
1997 Master of Business Administration
2000 Ph.D. (Ekonomika a management)
2003 habilitace v oboru Odvětvová ekonomika a management
Téma: Podnikatelská etika - výzva pro českou ekonomiku 
na cestě do EU

Zaměstnání

1985 -1992 VŠZ, studijní pobyt – z toho tři roky mateřská dovolená
1992 -1993 Business Innovation Center, Brno – podnikatelské centrum, pozice manažerky
1993 - dosud FP VUT v Brně  
1999 - 2002 proděkanka pro zahraniční studia a doplňkovou činnost
2008 - doposud děkanka FP VUT v Brně

Nejvýznamnější profesní aktivity

1995 -1998 zakládající členka Asociace podnikatelek a manažerek v Brně 
1995 - doposud členka výboru Společnosti pro etiku v ekonomii
1996 -1997 členka EBEN ( European Business Ethics Network)
1996 -1999 členka ARARE (mezinárodní skupina proti rasismu)
1998 - doposud čestná předsedkyně Moravské asociace podnikatelek a manažerek
2002 - 2004 členka “Týmu expertů” Ekonomické komise OSN pro podnikání žen 
2006 - doposud lektorka v manažerských kurzech MBA
2007 - doposud členka redakční rady Journal of Global Business and Technology, NY, USA
2007 - doposud členka týmu Regionální inovační strategie Brno
2007 - doposud viceprezidentka Svazu podnikatelek České republiky
2008 - doposud členka pracovní skupiny pro přípravu mezinárodní normy ISO 26 000

Anna Putnová je příležitostní lektorkou Charity a Nadace za důstojné stáří.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme