Hroza: Branické divadlo opět uzavřeno?

10. 1. 2019

Rada MČ Praha 4 se rozhodla vypovědět nájemní smlouvu stávajícímu nájemci Branického divadla a za pomoci exekutora ho vystěhovat. Hrozí tak, že se bude opakovat situace z let 2015 a 2016, kdy bylo opravené divadlo vinou opakovaně zpackané soutěže dlouhodobě uzavřeno. Teď tedy mohou někteří radní za strany Zelení a STAN udělat reparát svého tehdejšího neúspěchu.

Pro porozumění vzniku této nešťastné situace je třeba se vrátit zpět do roku 2015 a na počátek roku 2016, kdy rada učinila první a druhý neúspěšný pokus vybrat nového provozovatele opraveného, ale stále uzavřeného Branického divadla.

Po prvním neúspěšném kole, které proběhlo na konci roku 2015, při kterém byli všichni tři účastníci vyřazeni hned při otevírání obálek pro nesplnění některé z podmínek soutěže, se rada rozhodla pro druhý pokus. Do soutěže se přihlásilo celkem šest uchazečů, kteří všichni splnili požadované podmínky. Na zasedání Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti ale z nepochopitelných důvodů nebyli přizváni jednotliví uchazeči, aby mohli představit členům komise, a především veřejnosti, své projekty.

Přitom se jednalo o pronajmutí Branického divadla na deset let, tedy zásadní rozhodnutí, které se má dít za maximální možné účasti veřejnosti. Rada na svém zasedání konaném 9. března 2016 tuto věc projednala a svým usnesením 5R289/2016 rozhodla Branické divadlo pronajmout jednomu z uchazečů, ale hned následujícím usnesením tentýž den rozhodnutí o výběru ruší a ruší i výběrové řízení.

Následuje třetí výběrové řízení, které se ale od předchozích významně liší tím, že při něm městská rada vynechává svůj poradní orgán, tedy komisi pro kulturu, a o vítězi rozhoduje zcela sama. Po dvou letech toto své rozhodnutí znovu ruší a ocitáme se tak zpátky na začátku.

Tato nešťastná situace je zároveň příležitostí neopakovat předchozí chyby a uspořádat transparentní výběrové řízení za účasti veřejnosti a odborníků, kteří se divadlu profesně věnují. Podmínkou účasti v soutěži by pak měla být ochota veřejně prezentovat svou představu budoucího využití divadla a jeho programu. V žádném případě se nesmí opakovat situace, kdy, pokud nezvítězí radními protežovaný uchazeč, je třeba takové řízení okamžitě zrušit. Jen tak bude možné nalézt nájemce s jasnou divadelní koncepcí a zároveň realistickou představou o fungování divadla.

Více než čtyři roky po dokončení opravy divadla by se měli Braničtí konečně dočkat nepřerušovaného otevření divadla s programem hodným této pražské divadelní scény.

Michal Hroza (TOP 09), zastupitel MČ Praha 4

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Michal Hroza

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme