Dungl: Pracovitý senátor může udělat mnohé

9. 10. 2018

(editovaný přepis rozhovoru s kandidátem do Senátu)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Proč chcete jít do Senátu? Jste uznávaný lékař, ortoped ceněný nejenom v Česku. Proč chcete do politiky?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Nejprve bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří mi dali hlas a umožnili mi tak účast ve druhém kole senátních voleb. Celý život pracuji na Praze 8. Jsem v pozici přednosty ortopedické kliniky. Začal jsem jako sekundární lékař. Čas se ale naplňuje a já budu muset také uvažovat o dalších druzích svých operačních aktivit. Protože se cítím fyzicky velmi dobře a chtěl bych být ještě užitečný, tak bych rád přinesl svým spoluobčanům nějaká pozitiva v podobě práce v Senátu České republiky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Není to jenom hledání jiné kariérní příležitosti, když, jak říkáte, kariéra operatéra se pomalu chýlí ke konci? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Ne, to v žádném případě není hledání jiné kariérní příležitosti. Mám spoustu věcí, které bych rád ovlivnil a které nemohu ovlivnit jako běžný občan nebo jako odborník. Myslím, že to bude potřebovat vyšší patro vlivu. Mně se jedná hlavně o problém se zdravotními sestrami. To je věc, která momentálně ohrožuje fungování našeho zdravotnictví. Málo kdo si uvědomuje, že chybí třetina zdravotních sester. Zdravotní školství je v takovém stavu, že prakticky sice produkuje zdravotní sestry, ale ty vychází jako neplnohodnotné. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Chybí Vám zdravotní sestry. Z pozice senátora byste tedy rád udělal něco proto, aby jich bylo víc? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Já bych chtěl, aby se změnil zákon 96 z roku 2004. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Abyste svůj návrh mohl prosadit, byť z pozice senátora, tak budete potřebovat určitě nějaké kolegy a kolegyně, kteří Vás podpoří. S kým byste se v první řadě spojoval? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Já bych se spojoval v Senátu s každým, kdo bude o tu spolupráci stát. Myslím, že a priori není možné nikoho vyloučit, protože to jsou řádně zvolení senátoři vůlí českého voličstva, takže a priori nemohu nikoho vylučovat. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Řekl jste, že byste chtěl prosadit zákon, který by umožnil v Česku zvýšit počty zdravotních sester, aby tím netrpělo tuzemské zdravotnictví. Už jste si předem zjišťoval, koho z kolegů, jaké kluby a koho v příslušných výborech, které se tím zabývají, byste mohl oslovit, kdybyste se do Senátu dostal?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Baťa říkal, že dobrou věc může podpořit každý, takže z toho vycházím, i když by to nebyli lékaři. Neočekávám, že to budou vždycky lékaři. Ani lékaři, kteří pracují v jiných oborech, nemají představu o tom, jak jsou ohroženy chirurgické obory, jak jsou ohroženy interní obory, co se týká středního zdravotního personálu. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Je pro Vás politika prácí na plný úvazek? Vy jste řekl, že vnímáte, že práci špičkového ortopeda už nebudete moci dělat dlouho na ten úvazek, jakého jste byl schopen dřív. Zůstal byste ještě nějakým způsobem u lékařské praxe? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

V každém případě. To by pro mě byl asi konec mého života, kdybych byl najednou odstřižen od chirurgické činnosti. Udělal bych to tak, abych mohl být několik hodin týdně stále aktivní a mohl operovat na své klinice.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Myslíte si, že byste to stihnul?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Já myslím, že ano.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Není politika práce na plný úvazek? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Je to samozřejmě práce na plný úvazek, ale většina lidí má víc než jeden úvazek. Protože nemám žádné zájmy, které by mě odváděly od těchto mých hlavních činností, tak si myslím, že celý život jsem zvyklý pracovat denně 12 hodin. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane Dungle, neobáváte se toho, že se jako ceněný lékař najednou stanete neoblíbeným politikem?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Doufám, že se to nestane, že budu neoblíbeným politikem. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Politici nejsou z principu věci v Česku úplně oblíbení. 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Myslím, že role senátora je zatížena tím, že Senát nemá kompetence, které má Poslanecká sněmovna. Když si už vezmete, že je volen na většinovém regionálním principu, tak by měl mít větší kompetence například v regionech. Samozřejmě je to otázka potom do diskuse a do dalšího konání Senátu. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Máte to nějak blíž zpracované?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Myslím, že je to ideový záměr, který se musí zpracovat, protože to je široká věc. Tento problém se ale bude muset podle mého názoru řešit. Má-li být Senát smysluplnou komorou parlamentní, tak by měl mít kompetence navýšeny. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Na kolik byste hleděl na potřeby obyvatel Prahy 8? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Já jsem poznal Prahu 8 důkladně, protože jsem tam dělal kontaktní kampaň 5 týdnů, během kterých jsem poznal všechny části a poznal jsem, co to je pracovat na ulici a mít denní kontakt se svými spoluobčany. Myslím, že to bylo poučné, ale převládá z toho pozitivní. Vím, jaké má Praha 8 problémy, protože tam pracuji celý život. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Neprotěžoval byste ji ale příliš na úkor jiných částí České republiky?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Já bych využil toho, že senátor má de facto přístup na různá jednání, má přímý přístup k politikům jak komunálním, tak celostátním. V tom případě by se dalo vždycky postavit za dobrou věc. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Vy jste v jednom z rozhovorů ještě před prvním kolem senátní volby řekl Českému rozhlasu, že pokud se do Senátu dostanete, chcete nejdřív seznámit s praktickým chodem Senátu. Vy ještě nevíte, jak to chodí v Senátu?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

To bylo před několika měsíci. Samozřejmě musím být zařazen do některého klubu. Musím se snažit o to, abych se věnoval věcem, kterým rozumím, protože rozumím problematice zdravotnictví a protože jsem jazykově vybaven, tak bych se mohl třeba také pokusit o účast v zahraničním výboru, ale nejsem odborník ani na ekonomii, ani na národní hospodářství a na další věci. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Myslíte si, že byste mohl to, co jste všechno řekl, ovlivnit z pozice senátora? Nepřeceňujete to, co může senátor v této zemi udělat? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Myslím, že pracovitý senátor může udělat mnohé. Jsou samozřejmě senátoři, kteří se tomu asi tak úplně nevěnují.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Byť byste byl třeba i lékařem k tomu?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Samozřejmě. Lékařskou část své denní aktivity budu brát víceméně jako svého koníčka. Každý má právo, aby si dělal ve svém volném čase i něco jiného než politickou aktivitu. Myslím, že se nedá ovlivnit všechno, ale dá se soustředit na jednu věc, kterou dokonale poznáte a potom můžete argumentovat a můžete na příslušných orgánech a u patřičných osob, které na to mají vliv, sjednat jistou změnu. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Ty orgány a patřičná místa je v první řadě vláda a Poslanecká sněmovna? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

To je vláda, to je hlavně ministerstvo zdravotnictví, kde jsem například ve vědecké radě. Nemám tam žádné kontroverzní postavení nebo pozici, ale aby mně naslouchali někteří vlivní úředníci, kteří mají tyto věci na starosti, tak bude lepší, když jim to budu říkat z pozice senátora, než když jim to budu říkat z pozice Pavla Dungla.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Byl byste pro prodloužení lhůty na prostudování zákonů v Senátu? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Myslím, že 30 dnů je doba dosti dlouhá. Jsem zvyklý dělat i složité posudky během několika dnů. Mám dojem, že když to bude 60 dnů, tak už člověk potom neví, s čím začal, takže by to bylo možná kontraproduktivní. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Jak si myslíte, že je Senát důležitý na české politické scéně? Například současný prezident Miloš Zeman pochybuje o tom, zda má Senát vůbec smysl?

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Senát je pojistka demokracie, je to prevence proti autokracii, je to prevence proti urychlenému měnění zákonů a proti změnám ústavy. Ústava je posvátná věc, která se dodržovat musí a mělo by se na tom trvat. Z toho potom vyplývá Listina základních práv a svobod. Člověk by měl vědět, že na těchto věcech stojí senátní práce, protože musíme trpělivě a důsledně dodržovat ústavu a hájit zákony tohoto státu. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Jaká by byla Vaše práce pro zvýšení důvěryhodnosti Senátu? Podnikl byste něco pro osvětu Senátu a toho, proč je důležitý? 

Pavel DUNGL, ortoped, kandidát do Senátu /za TOP 09 a STAN/

Já myslím, že to spolu souvisí, protože musíte samozřejmě dělat osvětu. Ta je nedílnou součástí Vaší každodenní aktivity. Konkrétní kroky by byly pochopitelně vidět s tím, že by se Vám podařilo prosadit jednotlivé dílčí drobnosti, které jsou potřeba změnit. Kdyby toto bylo potom prezentováno s náležitou publicistikou, tak i to by v očích veřejnosti zvedlo důvěru v Senátu.

Zdroj: Pro a proti, ČRo Plus, 8. 10. 2017

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme