Amatérské rozšíření parkovacích zón

24. 1. 2019

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na období před 1. červencem 2018, kdy vedení naší městské části řešilo velmi překotně zprovoznění tzv. „dopravy v klidu“. O rozhodnutí, že zóny placeného stání vůbec vzniknou se lidé dozvídali velmi zprostředkovaně až náhodou. Systém vydávání parkovacích karet selhával a úředníci díky tomu nestačili vyřizovat žádosti rozčarovaných obyvatel.

Zóny nejen v rámci Prahy 4, ale celého hlavního města zatím příliš nepomáhají. Jsou nejednotné, každá městská část vytváří ostrůvky podle svého přesvědčení. Pro obyvatele, kteří bydlí v nich bydlí je problém příjezd příbuzných na návštěvu, instalatérů nebo zásobování obchodu. Ty, kteří bydlí na hranici „modrých zón“ zase negativně ovlivňuje skutečnost, že jejich zavedením se problém s parkováním přesunul pod jejich okna. Nedošlo tedy k řešení problému, ale pouze k jeho přesunu.

Jsme skoro o rok dál a hrozí, že situace se bude opakovat. Existuje totiž plán rozšíření zón na Praze 4 z aktuální podoby až po Jižní spojku a do okolí Modřanské ulice (a částečně i do Hodkoviček), který byl veřejnosti a Komisi pro dopravu představen velmi amatérsky a vzbudil další obavy.

Jednání bylo svoláno v nestandardně – mezi rozesláním a vyvěšením podkladů, pozvánky a samotného jednání bylo pouze sedm dní, a to vše na konci roku 2018, v třetím adventním týdnu, za tuto dobu nemohl normální smrtelník podklady nastudovat. A co zvláštního studie obsahuje? Například měření počtů aut na každém měřeném místě proběhl jen 2x, tedy velmi nedostatečně pro skutečně odpovídající výsledky. Kvůli nelogicky chybějícímu třetímu měření se nedají vyloučit nejvyšší a nejnižší hodnoty. V metodice není uvedeno, s jakými finálním daty se pracovalo. Zajímavá je také nulová zmínka o závěru studie Stavební fakulty ČVUT z května 2018, podle které ZPS na území hlavního města v aktuální podobě nefungují a fungovat nemohou. Přesto vedení Prahy 4 požádalo pražský magistrát jako zřizovatele a provozovatele zón o jejich rozšíření.

Staronové vedení radnice by si mělo uvědomit, že podobným způsobem komunikace a rozhodování obyvatele Prahy 4 na svou stranu rozhodně nezískají. A my všichni si musíme uvědomit, že parkování nejen na Praze 4, ale v celé Praze lze řešit pouze jako celek.

Petr Kučera (TOP 09), zastupitel Prahy 4

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Petr Kučera

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme