Veřejné zakázky v Praze nejsou férové

13. 5. 2010

Političtí představitelé Hlavního města Prahy pod tíhou klesajících preferencí schválili protikorupční strategii. Tento krok by jim měl přinést zpět ztracenou důvěru. Strategie, která má deklarovat čistotu v procesu zadávání veřejných zakázek, vlastně není potřeba. Samozřejmě, pokud jsou zakázky čisté a transparentní. To, že strategii magistrát nyní přijal, jen dokazuje, že si je plně vědom neférovosti výběrových řízení.


Za pozornost určitě stojí veřejně přístupný portál „Zakázky pod lupou". Na internetové adrese http://zakazky.praha.eu/ se například dozvíte, že pan radní Jiří Janeček, který byl nedávno odvolaný z funkce místopředsedy pražské ODS, ale stále zastává ve funkci předsedy ODS na Praze 11 a funkci pražského radního a jeho Odbor sociálních věcí MHMP zadal 23.2.2009 výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr koordinátora projektu z fondu EU "Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách". Tuto zakázku za následující den vyvěsil na vývěsku a již 9.3.2009 14:30 hodin posuzoval nabídky. Bleskurychlým vítězem je pan Milan Petrák, člen ODS Praha 11, jehož manželka pracovala a pravděpodobně i nadále pracuje jako zaměstnanec firmy „J+J školní jídelny s.r.o.", kterou vlastní rodina Jiřího Janečka. Pan Janeček i v daňových přiznáních uvádí příjmy z této firmy. Co je na zakázce zajímavé? Kriteriem byla ekonomická výhodnost a pan Milan Petrák dal nejvyšší, tedy nejdražší nabídku ze všech tří uchazečů.


Na Praze 13 dostala radnice už i napomenutí od antimonopolního úřadu. Vedení Prahy 13 totiž také zapomíná na své povinnosti v hospodaření se svěřenými prostředky. Staví se tady předražený kulturní dům a zakázky se vyhlašují způsobem omezujícím rovnou soutěž. Lhůty pro zpracování nabídek bývají krátké, zadání nejasná. A výsledek? Radnice nakupuje zbytečně draho, většina podnikatelů se ani nepokouší zakázky získat.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval 26.března své rozhodnutí uložit Městské části Praha 13 pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách. Úřad konstatoval, že, cit.: „...zadavatel podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. V případě jednoznačnějšího zadání mohl totiž obdržet větší počet nabídek či lépe zpracované nabídky, které mohly být pro zadavatele ekonomicky výhodnější."


Radnice městské části Praha 13 vzápětí vyhlásila další zakázku, která nezaručuje výběr ekonomicky výhodného řešení. Na Úřední desce byla zveřejněna výzva k podání nabídky na zakázku „Koncepce rozvoje Městské části". Lhůta pro podání nabídek byla stanovena tak, že uchazeči měli na zpracování pouhé tři dny. Povinnou součástí nabídek však měly být dokumenty, které se stěží dají shromáždit rychleji než za dva tři týdny. Zároveň je pochybné, zda vůbec měla být zakázka vyhlášena. Podle výzvy bude výstupem zakázky vypracování Koncepce rozvoje Městské části, ale Praha 13 už Koncepci rozvoje má. Zastupitelstvo ji schválilo v roce 2007 a aktualizovalo loni. Letošního roku 12. dubna Rada Městské části schválila další aktualizovanou verzi koncepce. Proč radnice vyhlásila zakázku na vypracování koncepce, když už koncepci má? Proč neposkytla uchazečům přiměřený čas na zpracování nabídek?

Nejnákladnější probíhající investiční akce Radnice Prahy 13 - rekonstrukce Kulturního domu Mlejn - je učebnicovým příkladem netransparentnosti. Stavební práce byly zadány v podlimitním řízení o částkách těsně pod hranicí nadlimitní veřejné zakázky a půl roku poté byla témuž dodavateli zadána zakázka na dodatečné stavební práce. Po dokončení bude objekt vybaven víceúčelovým sálem pro 211 diváků, restaurací, hudební učebnou, zkušebnou a nahrávacím studiem. Deklarovaná celková cena 200 milionů korun nemusí ještě být konečná; už dnes je však jisté, že překoná cenu některých srovnatelných staveb ve Spojených státech Amerických a ve Velké Británii. A to přesto, že podle statistik zveřejňovaných Světovou bankou a OECD, jsou ceny stavebních prací v ČR nižší než v USA a násobně nižší než ve Spojeném Království. V Alabamě bude letos otevřena podobná budova s divadelním a koncertním sálem pro dvojnásobný počet diváků, za cenu odpovídající 185 milionům korun. V Birminghamu se staví koncertní sál o víc než dvojnásobné kapacitě včetně špičkového vybavení pro symfonické koncerty a koncerty 250ti členných pěveckých sborů, s nahrávacími studii a zázemím pro hudební fakultu tamní univerzity, za 300 milionů korun.


„Může mít Praha transparentní zakázky? Dříve než si myslíte."

 

za protikorupční komisi TOP 09 Praha
Ing. Jan Vašíček a Ing. Kateřina Helikarová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme