Vávra: Potřebujeme méně hluku ve městě

4. 9. 2014

- Nadměrný hluk zásadním způsobem ohrožuje naše zdraví

Lékařské studie i dlouhodobé statistiky jasně prokazují, že hluk má škodlivý vliv na lidské zdraví. Je prokázáno, že výskyt takových chorob, jako je vysoký tlak, poškození srdce nebo snížení imunity stoupá se stoupající hladinou hluku, které jsme vystaveni. Hluk má také negativní vliv na naši psychiku. Způsobuje deprese, agresivitu, zhoršování paměti a snižování výkonnosti. Praha je místem, kde jsou obyvatelé vystaveni nebezpečím nadměrného hluku více, než na většině ostatního území republiky.

- S nadměrným hlukem je možné bojovat

Odstranit z našeho života veškerý hluk není možné. Je jednou z cen, které platíme za své pohodlí, za rychlost, s jakou dokážeme cestovat, za služby, bez kterých se již neobejdeme. Musíme však dělat vše pro to, abychom hluk omezili. Na vysočanské radnici jsem aktivně spolupracoval s lidmi, kterým nadměrný hluk z nejrůznějších zdrojů komplikoval život, a dosáhli jsme při tom slušných výsledků. Jako senátor chci tuto aktivitu rozšířit na celý senátní obvod. Chci s vaší pomocí identifikovat zdroje hluku, který vás obtěžuje a odstraňovat je, nebo alespoň omezovat. Chci také aktivně ovlivňovat legislativu v této oblasti. Hluková zátěž musí být jedním z kritérií pro plánováno komunikací, výrobních hal i pro uvádění výrobků na trh. Budu velmi pozorně sledovat rozpracování a realizaci hlukových akčních plánů ministerstva dopravy pro naši část Prahy. Věřím, že se mi ke spolupráci na tomto poli podaří získat neziskové organizace i vás samotné.

- Potřebujeme se lépe slyšet, potřebujeme si více naslouchat

Také naše politika je zatížena nadměrným hlukem. Hlukem, který se nevyznačuje pouze decibely, ale především všudypřítomnými prázdnými frázemi. Předvolební kampaň jistě výrazně zvýší jejich hladinu. Dlouhotrvající nadměrný hluk vede k poničení sluchu.  Dlouhotrvající zatížení hlučnými frázemi vede k občanské apatii. Jsem si jist, že vymanit se z takovéto apatie dokážeme pouze, budeme-li se spolu věcně bavit a budeme-li si pozorně naslouchat. Za sebe to mohu s plným přesvědčení slíbit a vás se k tomu pokusím zlákat. Jsem přesvědčený „topkař“ a otevřeně se hlásím ke „knížecím“ hodnotám. Pro své rozhodování v senátu však budu vždy považovat za podstatné to, co uslyším od vás.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme