Vávra: Potřebujeme bezpečnou ulici

4. 9. 2014

Bezpečná ulice znamená, že nebudeme muset mít strach z bezohledných řidičů ani ze zdrogovaných „závodníků“, že naše děti a naši senioři se nebudou muset bát vstoupit na přechod pro chodce.

Senátor má přístup k velitelům městské policie i policie ČR. Chci s nimi aktivně jednat o jejich přístupu ke kontrole dodržování zákona o provozu na veřejných komunikacích. Budu chtít, aby se soustředili na problémové úseky a trestali především riskantní a bezohledné chování, nikoli špatné parkování či drobné přestupky. V senátu budu podporovat a prosazovat taková opatření, která umožní, aby se příslušníci ve služebním poměru plně věnovali pouze policejní práci. Je nutné snížit byrokratické zatížení policie tím, že nezbytné administrativní a logistické zázemí budou zajišťovat civilní pracovníci. Policejní administrativa tak bude efektivnější a my budeme potkávat policisty tam, kde je potřebujeme – na ulici.

Bezpečná ulice také znamená, že naše děti se po ní mohou pohybovat, aniž by musely mít strach ze šikany a drobné kriminality, že se naši senioři nebudou bát otevřít, když jim někdo zazvoní u dveří, že si všichni budeme moci být jisti, když se ráno probudíme, že nás v noci nenavštívil bytový zloděj.

I tady vidím cestu ve větší aktivitě policistů, v jejich lepší vzájemné součinnosti a také v jejich lepší komunikaci a spolupráci s radnicemi. Společně můžeme identifikovat místa, na kterých hrozí největší nebezpečí. Společně můžeme také najít nejefektivnější způsob nasazení policistů. Za tím účelem budu prosazovat společné plány aktivit Policie ČR a městských policií s cílem odstranění duplicit a dosažení co nejefektivnějšího využívání kapacit. Je mi při tom jasné, že dobře a efektivně fungující policie musí být i dobře placená. Státní rozpočet není dokumentem, ke kterému by se vyjadřoval Senát, ale využívat všech svých kontaktů k poslancům, abych loboval za pravidelné navyšování platů policistů. Budu také usilovat o to, aby došlo k posílení pravomoci samosprávy při zajišťování veřejného pořádku.

Naše ulice bude bezpečná, když si budu moci zaparkovat auto a budu si jist, že jej na stejném místě a nepoškozené najdu nejen druhý den ráno, ale i za několik dní.

Vykrádání automobilů se u nás zjevně stalo výhodným zaměstnáním. Policii se daří objasnit pouhá 3% případů krádeží věcí z aut, v případě odcizení aut samotných je procento objasněných případů zhruba 10%. Především v prvém případě naráží policie na problém, který do značné míry přesahuje její kompetence. Jde o drobnou kriminalitu páchanou často mladistvými, lidmi drogově závislými a těmi, kteří patří k sociálně nepřizpůsobivým skupinám. Zde musí svou roli odehrát prevence v prostředí zranitelných skupin. Jako konzervativní politik nevěřím, že by tato pomoc měla spočívat v jejich neúměrném finančním zvýhodňování. Za nejdůležitější považuji vzdělávání znevýhodněných skupin a takové úpravy sociální politiky, které povedou znevýhodněné skupiny k potřebě zapojit se na trhu práce. V žádném případě však nepodpořím kroky, které by směřovaly k jednoduchým a diskriminačním řešením vůči celým skupinám.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme