Laudát: Kdy Evropa zhasne?

Komentář předsedy pražské TOP 09 Františka Laudáta

3. 2. 2011

Nadpis  není  povzdechem  nad strachem z  dominového šíření finanční  krize, ale nad reálnou hrozbou  kolapsu  evropské energetické sítě. Nedomyšlená a přehnaná  podpora  energie z obnovitelných zdrojů  přináší vedle nesporného ekologického přínosu obrovskou řadu problémů, které po svém vyřešení mohou  relativizovat celkový profit. V současné době jsou  elektrizační sítě  evropských zemí synchronně propojeny.  Vyjímky tvoří  bývalé země Sovětského svazu ( pobaltské země, Rusko, Ukrajina, Bělorusko a Moldávie) a Albánie s Tureckem.  Soustava  vytváří jednotný fyzikální celek, jehož jednotlivé  části se vzájemně ovlivňují. Jakákoli změna  v jednom místě indukuje odezvu   ve zbytku sítě. Při dostatečně silné změně toků a  výkonů může dojít k domino efektu  s následným kolapsem celé sítě.

Česká republika je  rozpadem energetické sítě ohrožena velmi silně. Přes přenosovou soustavu ČEPS  jsme propojeni se sousedy deseti  vedeními 400 kV a šesti  vedeními 220 kV. Tato propojení  způsobují kruhové a paralelní toky výkonu. Příčinou jsou většinou zdroje s nepředvídatelnými výkony kdekoli v Evropě. Předními kandidáty na nestabilitu sítí jsou zejména větrné elektrárny. Nejedná se o  větrníky na našem území, ale o rozsáhlé větrné farmy  i řady lokálních zdrojů  na severu Německa, v Dánsku a  v Rakousku. Reálnou hrozbou pro naši síť je i očekávaný dynamický nárůst výkonu větrných elektráren v sousedním Polsku.  Realitou už dnes je fakt, že větrné poryvy v Česku jsou pro naše energetiky menší hrozbou, než  pravidelné podzimní větrné počasí  u severoněmeckého Baltu.

Nečekanému navýšení výkonu větrných elektráren neodpovídá  zvýšená spotřeba  odběratelů. Popis  efektů  provázejících rozpad jednotné sítě připomíná téměř sci fi horor. Přetížení v jedné části vedou ke kaskádovitým výpadkům jiných částí, což zpětně indukuje přetížení  v dalších částech. A to pokračuje. Dominový efekt v listopadu  2006  vedl až k severo-jižnímu rozdělení sítě v Německu,  to následně  vyvolalo obdobný efekt v sousedním Rakousku, což vedlo k silným kruhovým tokům  přes naši přenosovou síť.

Obnovitelný boom má nejen svá technická úskalí. Stejně závažná jsou i úskalí ekonomická a ve svém důsledku i společenská. Na doznívající české „solární“  peripetii  si každý mohl spočítat, jak dramatický nárůst cen elektrické energie  mohl každého postihnout. Naštěstí  politici solární  šílenství přibrzdili. Již méně je v našich zeměpisných  šířkách diskutován  tzv. efekt dánského (belgického) zubaře. O co běží? Do obnovitelných zdrojů mohou investovat pouze bohatí lidé a společnosti, kteří mají volné finanční prostředky, nebo možnosti krytí úvěrů. Ve výše uvedených zemích  své peníze zhodnocovali zubaři, právníci a lékaři. Díky podporám  byly výše uvedené skupiny obyvatel ještě  bohatší a jejich zbohatnutí zaplatil zbytek občanů. Tedy i ti nejchudší.  V energetice tedy možná více, než si myslíme platí: Přiměřeně, přiměřeně, přiměřeně…

František Laudát
poslanec
Štítky
Osobnosti: František Laudát
Témata: Energetika
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme