Jiří Vávra: Musíme změnit územní plánování. Velkým problémem je nadměrný hluk

11. 10. 2014

Po případném zvolení do horní parlamentní komory by se chtěl dosavadní člen zastupitelstva devátého pražského obvodu Jiří Vávra (TOP 09) zasadit o dodržování stanovených limitů pro hluk v Praze. Legislativu v oblasti územního plánování by chtěl přizpůsobit tomu, jak mají tuto oblast právně ošetřeny státy jako Rakousko, Německo, Švýcarsko či Nizozemí. Vávra to uvedl v rozhovoru, který poskytl serveru ParlamentníListy.cz. Naznačil také, že i jako senátor by se rád účastnil jednání zastupitelstva devátého pražského obvodu.

V předvolební kampani slibujete, že v Senátu byste v případě zvolení chtěl aktivně prosazovat především tři témata: bezpečnou ulici, jasná pravidla pro developery a méně hluku ve Vaší městské části. Můžete alespoň trochu přiblížit, jak byste toho chtěl dosáhnout?

Co se týká bezpečnosti, budu na jedné straně apelovat na místní velitele Policie ČR a Městské policie, aby se soustředili na problémové úseky a trestali především riskantní a bezohledné chování. Na druhé straně v Senátu pak budu podporovat a prosazovat taková opatření, která umožní, aby se příslušníci ve služebním poměru mohli plně věnovat pouze policejní práci, aby nebyli zavaleni byrokracií a aby byli náležitě odměňováni a motivováni. V otázce motivace pak budu působit i na úrovni radnice Prahy 9, která může pomoci například s ubytováním policistů a strážníků i dalšími konkrétními motivačními programy.

Zejména ze strany státu jsou naprosto nepřijatelně podceňována rizika nadměrného hluku, který nám nejen znepříjemňuje bydlení a pohyb po ulicích, ale hlavně zásadním způsobem poškozuje naše zdraví, v první řadě pak dětí. Na příkladu nádraží Libeň a Vysočany vidíme, že stát vyhlašuje legislativu, která stanovuje hygienické limity hluku, ale není ji schopen či ochoten vymáhat ani u státní organizace – Správy železniční dopravní cesty. A to chci co nejdříve změnit. Budu bojovat proti hluku a usilovat o to, aby byly dodržovány stanovené hygienické limity hluku ve městě.

Praha (ale nejen ona) potřebuje developerské projekty, které vhodně doplňují místní komunity a respektují své bezprostřední okolí. Občané a občanské spolky by měly být účastníky územního a stavebního řízení se stejnými právy jako developeři velkých projektů. Proto budu podporovat zavedení jasných pravidel pro developery. Rozhodně také budu prosazovat, aby se Parlament přestal v legislativním procesu ubírat cestou „zlatých českých ručiček“ a aby se zejména v oblasti územního plánování a rozvoje obcí učil tam, kde to desítky let funguje – v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku nebo ve Skandinávii.

S čím se na Vás voliči během předvolební kampaně nejčastěji obraceli?

Senátní obvod se skládá z několika částí. Na jedné straně jsou to hustě zasídlené oblasti Černého mostu, Vysočan či Proseku. Na druhé straně oblasti s převážně nízkopodlažní zástavbou jako jsou Koloděje, Klánovice či Vinoř. Každá oblast má své specifické problémy. Všude jsme se setkali s přáním občanů, aby byla stanovena jasná pravidla pro developery. Občané hlavně chtějí, aby se našla společná řešení jejich problémů, mj. v oblasti snižování hlukové zátěže. Dále, aby měli pocit, že jsou v Senátu dostatečně reprezentováni. Velice pozitivně kvitují skutečnost, že jsem místní politik, že chodím přímo za nimi a chci slyšet jejich názory, a že již čtvrtým rokem pro ně pracuji jako zastupitel v MČ Prahy 9. Občané chtějí senátora, který jim bude blíže, bude se účastnit důležitých jednání zastupitelstev v jednotlivých městských částech, pořádat setkání se starosty, ale především pořádat setkání s občany a naslouchat jim.

Ve kterém ze senátních výborů byste chtěl pracovat a proč?

Ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, ve kterém bych rád navázal na svou práci v Zastupitelstvu MČ Prahy 9. Územním rozvojem, veřejnou správou a životním prostředím se profesionálně zabývám již čtvrtým rokem a rád budu v tomto výboru platným členem.

Čtvrtým rokem působíte v Zastupitelstvu Městské části Prahy 9. Můžete se pochlubit, čím konkrétně jste obyvatelům této části hlavního města pomohl?

Toho co se podařilo je hodně a velice si vážím své příležitosti pracovat pro občany Prahy 9.

Mimo jiné, jsem určil jasná pravidla pro privatizaci bytů a nastavil transparentní výběr za účasti občanů – všechny procesy, včetně otvírání obálek, se dějí za účasti veřejnosti a každý oprávněný nájemce dostane šanci odkoupit svůj byt. Jako člen představenstva Polikliniky Prosek jsem dohlídl na její modernizaci a nedopustil, aby došlo k předražení zakázky – dohlížel jsem na potřebnost, přínosnost a cenu příslušných prací i zakoupených přístrojů a zařízení. Nová poliklinika přinese vyšší komfort, příjemnější prostředí a úsporu provozních nákladů pro všechny občany. Dále jsem inicioval pilotní projekt informační a objednávkové služby na Poliklinice Prosek – objednávání přes počítač či telefon na konkrétní hodinu znamená úsporu času pro pacienty. Pomohl jsem vytvořit nová místa v mateřských školkách na území Prahy 9 - za poslední tři roky se počty dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 9 navýšily o 339 míst. Pomohl jsem omezit hlásající hluk v nočních hodinách na Vysočanském nádraží - upozornil na porušování legislativou stanovených limitů hluku. Také jsem upozornil na nevzhledné prostory na témže nádraží a zasadil se o jejich opravu - přístup na nástupiště dnes vypadá výrazně lépe a cestování vlakem je mnohem příjemnější.

Těch úspěchu je samozřejmě mnohem více, a jejich seznam lze vyhledat na mých webových stránkách.

K existenci Senátu je většina veřejnosti skeptická a mnozí by horní komoru Parlamentu klidně i zrušili. Jaký je podle Vás její hlavní význam?

Hlavním úkolem Senátu je přezkoumat a opravovat zákony, které již přijala dolní komora parlamentu. Při této činnosti musí senátor nejen uplatňovat své politické názory, ale také přihlížet na možné dopady navrhované legislativy na občany. Aby byl Senát opravdu kontrolní institucí, je třeba, aby se jeho politické složení lišilo od toho v dolní komoře parlamentu.

Co byste vzkázal voličům Vašeho obvodu, proč by měli volit právě Vás?

Čeká nás další, svobodná volba. Prvním, nejdůležitějším krokem bude k volbám přijít. Apeluji proto na všechny občany svého obvodu, aby přišli k urnám v obou kolech. Pokud pak k volbám dorazíte, prosím, abyste zvážili kladné i negativní stránky všech kandidátů.

Předstupuji před Vás po čtyřletém působení v Zastupitelstvu MČ Prahy 9. Po dobu své činnosti v komunální politice jsem se vždy zasazoval o zdravý rozvoj města a ochranu práv občanů. Znám svůj obvod a jeho obyvatele. Zabývám se jejich problémy a raduji se z jejich úspěchů. Svou roli jsem vždy vnímal jako službu veřejnosti. Chci i nadále pomáhat lidem, kteří se na mě budou obracet se svými problémy a přímo se podílet na jejich řešení. Být politikem pro mě vždy znamenalo pracovat naplno pro své voliče.

Senátní volby rozhodnou o tom, kdo pro Vás bude v Senátu pracovat. Dostanu-li Vaší důvěru, jsem odhodlán pracovat s plnou energií a pokorou pro všechny občany obvodu, i pro ty, kteří pro mě nehlasovali.

Na prahu voleb do Senátu vás tedy žádám o důvěru. Volte prosím novou energii do Senátu!

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme