7. 10. 2014

Dlužíte několik set korun na pokutě Dopravnímu podniku? Přešli jste přechod na červenou a dostali jste pokutu? Stačí na to zapomenout a člověk je mnohem blíže exekuci, než se může zdát. A v průběhu exekuce už nikoho nezajímá důvod vzniku Vašeho problému, ani to, že původní částku klidně zaplatíte. Nyní už jde o mnohem více peněz a zejména o to, že v současném systému se exekutoři o dlužníky v podstatě „předhání“.

Neměli bychom exekutory zrušit? K čemu jsou vlastně dobří, zranitelné okrádají a navíc se nemravně přiživují na neštěstí druhých. 

Bohužel to není tak jednoduché, zejména a to na prvním místě je třeba zmínit, že exekutoři jsou důležití pro ochranu věřitele. Neexistují hodní dlužníci a zlí věřitelé, věřitel, i když je to banka, má právo domáhat se dlužné částky a v tomto případě ji exekutoři účinně pomáhají dostat své peníze zpět. Stejně tak dlužník, musí dlužnou částku uhradit. Pokud by toto nefungovalo a dlužníci by své dluhy neplatili, pak by ani naše společnost nemohla fungovat. To, že ve spoustě případů dluh vzniká podvodně na základě nevýhodně podepsané smlouvy, je věc jiná a soudy by v těchto případech měly postupovat mnohem razantněji.

To se může týkat např. podvodem vymámených dohod, na jejichž základě vzniká dlužná částka. Takovéto podvodné jednání má být na prvním místě odmítnuto soudem. V takovémto případě totiž exekutoři sami nic neovlivňují a jsou už jen nepříjemnými „vykonavateli“ soudní vůle.

Jak tedy proti nepravostem bojovat a co se současným exekučním systémem?

Na prvním místě je třeba stávající exekuční systém přehodnotit tak, aby exekutoři pracovali na teritoriálním principu, to znamená, že by měli přidělenou oblast, kde by se starali o vymáhání pohledávek. To by odstranilo potřebu „nahánět“ další dlužníky a exekutoři by si pak svou horlivou činností nemohli přilepšit.

Ačkoliv to zní jako klišé, je třeba neustále všechny občany finančně vzdělávat a upozorňovat je na to, že nevyzvednutí úředního dopisu je od placení neuchrání. Že je vždy lepší problém řešit už v zárodku, což umožní exekucím se vyhnout.

Dále potřebujeme mnohem přísněji trestat exekutory, kteří svou práci nechápou jakožto práci pro věřitele a chtějí si neúměrným způsobem finančně přilepšit, ne-li dlužníky přímo okrádat.

Novelou zákona by se měla omezit možnost zablokovat majetek dlužníka přímo nesouvisející s daným dluhem. To znamená, že by nemělo být možné, aby kvůli nezaplacené pokutě pro MHD mohl být exekuován byt či auto.

Štítky