Volební program Martina Kroha

18. 3. 2019

Kandiduji do Senátu s tím, abych pomohl lidem v oblasti, které rozumím, a tou je bydlení. Jen v Praze chybí zhruba 20 000 bytů, což zvyšuje ceny bydlení do neskutečných výšek. Mám připravené konkrétní kroky, které chci do legislativy prosadit, protože vlastní byt nesmí být nedosažitelný luxus. 

Dluhy nemají platit sousedi
Považuji za nehorázné, když je někdo nucen platit část dluhu za své sousedy jen proto, že bydlí ve stejném domě jako oni. Což se nyní často děje. Ti lidé přitom nemají žádnou možnost vzniku dluhu svého souseda zabránit, proto by jej také neměli platit. Tento problém může mít více řešení, například neodpouštět dluhy z bydlení, případně jejich převzetí státem. 

Dostupné bydlení pro všechny generace
Člen družstva v současné době nemá možnost odečíst si úroky, které sám družstvu zaplatil. Bytová družstva jsou přitom už nyní připravena dát svým členům potvrzení o výši úroků, podobně jako to dělají hypoteční banky. To by výrazně přispělo k dostupnosti bydlení a zmírnilo současnou krizi. Kdo investuje do vlastního bydlení by měl být podpořen.

- sociální bydlení musí řešit obce s podporou státu a ve spojení se sociální prací pro jasně definovanou skupinu nejohroženějších, 
- cestou k dostupnému bydlení je vyvážená existence všech tří základní forem bydlení – vlastnického, družstevního a nájemního.

Zjednodušení administrativy pro společenství vlastníků jednotek
Chci zřídit funkci takzvaného „hlídacího psa“ pro SVJ (společenství vlastníků jednotek), která by zjednodušila informování vlastníků bytů o důležitých změnách v katastru nemovitostí. 
Musíme přestat házet klacky pod nohy těm, kteří vedle svého osobního vytížení pečují také o společnou nemovitost. 

S bydlením neodmyslitelně souvisí doprava, která má v Praze zásadní vliv na kvalitu bydlení a života. Proto se budu zasazovat o prosazení těchto cílů: 

- dokončení obou pražských okruhů, 
- rozšíření příměstské dopravy včetně MHD,
- vybudování záchytných parkovišť s napojením na MHD,
- správně nastavený systém parkovacích zón. 

Bytová politika se dotýká také dalších dvou témat:

            Stavební zákon

 • presumpce souhlasu uplynutím termínu,
 • soustředění kompetencí na jednom místě,
 • závaznost územního plánu,
 • s technickými nároky na budovy stoupají náklady na její pořízení (technické normy).

  Daně
 • podpořme ty, kteří si ze svých prostředků chtějí zaplatit své bydlení a nechtějí bydlení po státu
 • odpočet úroků zaplacených bytovému družstvu
 • ponechme osvobození od daně z nabytí nemovitosti u prvního nabytí beze změn, je to jen malá odměna pro ty, kteří se svými penězi starají o vlastní bydlení a nezatěžují stát. 

  www.martinkroh.cz
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme