Praha 9 získává pozemky, aby zabránila stavbám na nich

13. 8. 2018

Jednou z priorit současné koalice na radnici MČ Praha 9 je získávání strategických pozemků ve stabilizovaných územích s cílem zabránit dalšímu zahušťování zástavby uvnitř dotvořených sídlištních celků, zejména pak nabytí pozemků v oblasti Střížkova a Proseka. 

Místo výškového domu park s hřištěm 
MČ Praha 9 se dlouhodobě snažila získat kontrolu nad dalším rozvojem území na Střížkově mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Liberecká, kde chtěla společnost ODIN Investment, a.s. stavět dvanáctipodlažní „Bytový dům Litvínovská“. Prvním a zcela zásadním krokem bylo bezúplatné získání podílů o velikosti 17/36 na pozemcích v této lokalitě do svěřené správy od Hlavního města Prahy. Tím jsme vstoupili do soudních sporů, které Praha vedla se společností ODIN Investment, a.s. 

Ta vlastnila zbývající podíly na pozemcích a chtěla získat podíly celé, aby mohla stavbu realizovat. Také po hlavním městě požadovala zaplacení újmy za zmařenou investici. Pokud jsme chtěli výstavbě dvanáctipodlažního domu opravdu zabránit, museli jsme podíly na pozemcích od společnosti ODIN Investment, a.s. koupit. To se nám po několikaměsíčním vyjednávání podařilo a na získaných pozemcích už vyrůstá park s hřištěm. V srpnu budou instalovány herní prvky a bude hotovo. 

Cíle se nám podařilo dosáhnout i díky pomoci a osobnímu nasazení členů spolku Střížkovská občanská solidarita, z.s. Zaslouží si poděkování. 

Prodloužení parku Přátelství 
Stejně šťastný konec má také mnohaletá snaha vedení radnice o nabytí pozemků pro prodloužení parku Přátelství až ke stanici metra Střížkov a k ulici Lovosické. Vlastníkem pozemků byla společnost OC 9, s.r.o. Ta se na nich dlouhodobě snažila realizovat developerský projekt a územní plán to bohužel umožňoval. 

Po několika změnách postoje společnosti OC 9, s.r.o. se nám podařilo dohodnout se na odkoupení pozemků. Museli jsme si vybrat jednu ze dvou variant a jsme rádi, že nás občané Prahy 9 svým názorem podpořili, když se v anketě jednoznačně přiklonili k odkoupení všech pozemků o celkové výměře 23 641 m2 za cenu 175 milionů korun. Pozemky už jsou majetkem Hlavního města Prahy a Městské části Praha 9 jsou svěřeny do správy. 

Velkým úspěchem vedení radnice je také získání příspěvku 85 milionů korun na úhradu kupní ceny od Hl. města Prahy. 

Přístup k Proseckým skalám 
A do třetice bych ráda uvedla ještě koupi pozemků sice malých, ale pro MČ Praha 9 potřebných. MČ Praha 9 realizovala projekt „Revitalizace naučné stezky Amerika“, který je součástí širšího investičního záměru MČ Praha 9 na zpřístupnění unikátní historické památky Prosecké podzemí a jeho propojení s naučnou stezkou přibližující návštěvníkům přírodní památku Prosecké skály. 

Přístup k Proseckým skalám a k naučné stezce vedl z východní strany po pozemcích soukromého vlastníka. Jejich odkoupením je zajištěn neomezený přístup občanů i návštěvníků Prahy 9. Ve všech těchto případech se nám podařilo sjednat kupní cenu, která je nižší než cena v daném místě a čase obvyklá. Je to dobře a těší nás to o to víc, že se jedná o pozemky důležité pro rozvoj Prahy 9. 


Jana Nowaková Těmínová, radní MČ Praha 9

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme