Skoncujme s ukrajováním zeleně, chraňme památky, podpořme místní kulturu a sport. Městská část Praha 6 je prestižním obvodem s výjimečným dědictvím potenciálu ploch zeleně včetně památek, které je nutné zachovat pro další generace.

Hlásíme se k městu a krajině našich předků – ke krajině, ve které je člověku dobře. Zelené plochy, zejména parky a lesoparky patří k tomu nejcennějšímu, co na Praze 6 máme. Budeme chránit zelené bohatství naší obce a věnovat pozornost údržbě ploch zeleně, aby byly vhodným místem pro
odpočinek.

Nad plochami zeleně bohužel často vítězí developerské projekty. Je naší absolutní prioritou tento trend zastavit. Prověříme variantu možného výkupu těch zelených ploch, jejichž necitlivé zastavění by negativně ovlivnilo kvalitu životního prostředí. Rovněž budeme iniciovat řešení špatného právního vztahu k soukromým plochám zeleně, které jsou územním plánem určeny jako veřejná zeleň, a podporovat v případě zájmu majitele vykoupení těchto pozemků městem.

Zajistíme hospodárné udržování zeleně, zachování stávajících parků a zelených ploch, včetně obecních vnitrobloků a zamezíme jejich necitlivým úpravám..

Budeme podporovat tvorbu parkových ploch s vybavením, které by mělo sloužit všem generacím. Např. místo rekonstrukce parku „Ve Struhách“ na japonský navrhujeme jednodušší a levnější řešení, které navíc zachová původní funkce tohoto území.

Budeme podporovat rekultivaci Džbánu, rehabilitaci Starého Veleslavína i zanedbaného prostoru bitvy na Bílé Hoře. Chceme pokračovat ve vypisování grantů, jimiž pomůžeme soukromým vlastníkům památek s jejich údržbou a obnovou.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme