Děti jsou naše budoucnost. Jsou těmi, kteří za pár roků převezmou naši odpovědnost. Jejich současná výchova a vzdělání jsou zárukou budoucí prosperity a dobrého života obce.

Rodiny s malými dětmi v současnosti asi nejvíce tíží nedostatečná kapacita předškolních zařízení. Protože populační nárůst je zřejmě jen dočasný, podpoříme rozšíření stávajících, nebo vznik menších zařízení, jako jsou například zaměstnanecké minijesle a školky. K takovým účelům lze přednostně poskytnout nebytové prostory obce.

Dětských hřišť není nikdy dost. Je nutné pokračovat v rekonstrukcích a v obnově hřišť pro menší děti.

Je ale třeba myslet také na starší děti a mládež. V tomto věku je obzvláště důležité jim umožnit smysluplně trávit volný čas, a tím se podílet na drogové prevenci a prevenci kriminality. Na některá stávající hřiště chceme přidat herní a sportovní prvky pro větší děti (Puškinovo náměstí, Náměstí Interbrigády).

Ve školách i venku se děti musí cítit bezpečně. Prevence nežádoucích jevů (drogy) musí zůstat jednou z priorit obce. Trend narůstání projevů násilí a šikany ve školství nebudeme na Praze 6 tolerovat.

Budeme podporovat školní programy prevence rizikového chování (šikana, záškoláctví, sexuální zneužívání, projevy rasismu, náboženské nesnášenlivosti, vandalství, apod.) pro zlepšení atmosféry ve školách, vytváření prostoru pro školní psychology a speciální pedagogy.

Ve spolupráci s řediteli škol podpoříme také pro tělovýchovu a jiné zájmové aktivity využití školních hřišť a školních prostor i v mimoškolních hodinách. To platí i pro další již vybudované objekty. Důležité jsou organizace s tradicí a kvalitními aktivitami např. Sokol, Junák, sportovní a tělovýchovné oddíly. Budeme podporovat činnost nízkoprahových klubů, preventivně působících na neorganizované, často ohrožené děti a mládež.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme