Lidé nepatří do ústavů jen proto, že jsou například staří nebo mají nějaké zdravotní problémy. Celá čtvrtina z nás, občanů Prahy 6, je starší šedesáti čtyř let a má právo, aby to radnice při své práci zohlednila a přistupovala i k této generaci s úctou, kterou si zaslouží.

Je třeba umožnit a usnadnit lidem vést aktivní život i v pokročilém věku. Současní senioři prožili totalitní režimy, válku i návrat ke svobodné demokratické společnosti. Jejich životní zkušenost je i pro ostatní neopakovatelnou hodnotou.

Oproti současnému trendu výstavby domovů pro seniory, ve kterých se starší lidé stávají izolovanou komunitou, preferujeme citlivější řešení, zejména zřízení denního stacionáře s kulturními, vzdělávacími a zájmovými programy.

Budeme důsledně informovat o širokém spektru ambulantních zdravotních a sociálních služeb pro ty starší z nás, kteří již mají problémy se soběstačností. Do pobytové péče by měl člověk odejít až po vyčerpání možností rodiny i ambulantních pečovatelských služeb.

Každý zdravý člověk se může kdykoli stát zdravotně postiženým – nemoc nebo úraz si nevybírají.
Součástí naší politiky k podpoře zdravotně postižených lidí bude spolupráce s neziskovými organizacemi, jež vnímáme jako partnery, kteří dovedou služby v sociální a zdravotní oblasti kvalifikovaně a efektivně poskytovat. Podpoříme proto systémové financování těchto služeb k zajištění jejich dlouhodobé stability.

Zabezpečení vlastních bytových potřeb je především odpovědností každého jednotlivce a každé rodiny.

Musí skončit praxe přidělování tzv. sociálních bytů osobám, které v tíživé sociální situaci vůbec nejsou, nebo lidem, kteří se do ní soustavně přivádějí sami.

V bytové politice podpoříme pouze takové skupiny obyvatel, které se dostaly do tíživé situace nikoliv vlastní vinou. Předmětem podpory mohou být např. osamělé matky s dětmi, mladí lidé po ukončení pobytu v ústavní péči nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Podpora všech těchto skupin však bude jen dočasná tak, aby všichni byli motivováni postavit se na vlastní nohy.

Trvalá podpora v oblasti bydlení je možná jen u lidí s trvale těžkým zdravotním postižením nebo u osamělých lidí ve vysokém věku.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme