Podstatou konzervativní politiky je pokora a úcta k tradici. Praha 6 vždy byla a nadále by měla zůstat městskou částí s rezidenčním charakterem. Územní rozvoj chápeme jako systematické zvyšování kvality života a životního prostředí obce.

Zajistíme hospodárný územní rozvoj naší městské části formou sladění zájmů investorů s potřebami obyvatel daného území, a to při respektování architektonických a urbanistických hodnot v dané lokalitě.

Okamžitě provedeme revizi celoměstsky významných změn územního plánu v naší městské části. Tyto změny musí být vyhodnoceny z hlediska vlivu na životní prostředí. Takovou změnou je např. změna plochy zeleně na zastavitelné území v prostoru Malovanky.  

Budeme usilovat o zpracování územního plánu s důrazem na připomínky vznesené k jeho konceptu. Nový dokument musí být srozumitelný pro občany, umožnit jednoduché srovnání s plánem předchozím a potvrdit kontinuitu územního rozvoje v naší městské části i celé Prahy.  

Na základě kvalitního územního plánu budeme chránit plochy zeleně a veřejného vybavení (mateřské a základní školy, mimoškolní činnost, zdravotnická zařízení, služby pro seniory apod.), včetně kontroly jejich prodeje.

Budeme iniciovat revizi připravovaných projektů a studií, včetně probíhajících změn územního plánu, a podpoříme veřejnou diskusi občanů a občanských sdružení k územnímu plánu i k jeho dílčím změnám. Zřídíme veřejný registr dokumentace investiční výstavby.

Vyhodnotíme nutnost pořizování regulačních plánů a územních studií pro místa s nevyjasněným územním rozvojem. Budeme spolupracovat s vysokými školami při tvorbě architektonicko-urbanistických studií rozvoje městské části.

Zajistíme zpracování strategického plánu pro rozvoj území a ochranu kulturního a přírodního bohatství naší městské části.

Nabídneme návrat života do našich ulic s preferencí pěšího provozu a s vybavením parterů kvalitním mobiliářem, který zajistí pocit bezpečí a vzájemné sounáležitosti obyvatel. Zajistíme tak především maminkám s dětmi a seniorům místa pro společná setkávání.

Ke kvalitnímu rozvoji naší městské části patří také péče o existující občanskou vybavenost. Budeme podporovat obnovu malých obchodních domů se zárukou pestrosti a kvality služeb pro občany i ochrany živnostníků. Pozornost budeme věnovat úpravě obchodních ulic a podpoříme jejich kvalitní výtvarné řešení.

Zajistíme odborný dohled nad památkově chráněnými objekty ve vlastnictví soukromých subjektů, které jsou v nežádoucím stavu, a budeme iniciovat jejich nutnou obnovu v souladu s platnými právními předpisy.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme