Práce na radnici je především veřejná služba. Občané jednají samostatně a radnice by jim k tomu měla vytvářet podmínky a nezatěžovat je zbytečnou byrokracií a administrativou. Veškerá rozhodnutí radnice musí být veřejná a transparentní.

Zajistíme zkvalitnění služeb radnice formou osobní odpovědnosti každého úředníka s cílem odstranit úřednickou neodbornost a neochotu.

Zařídíme, aby si občané mohli své záležitosti na radnici vyřizovat po celé volební období kterýkoli pracovní den, a nikoli jen dva dny v týdnu, jak tomu bylo dosud. Pro některé nutné krizové případy bude fungovat pohotovostní služba i o víkendu.

Zřídíme a postupně rozšíříme na celém území Prahy 6 síť bezplatného připojení k internetu, která bude sloužit k volnému vyhledávání informací, k celoživotnímu vzdělávání a k elektronickému styku s radnicí, s úřadem městské části i s dalšími veřejnými a státními institucemi (e-government).

Zároveň podpoříme zavádění nových softwarových aplikací, aby si lidé mohli stále větší počet agend vyřizovat elektronicky v klidu domova a být přitom aktuálně informováni o dění v naší městské části.

Prosadíme, aby informace zveřejňované radnicí byly pro občany srozumitelné a bylo vždy zřejmé, čeho se týkají. Např. při změnách územního plánu, zahajování územních a stavebních řízení budou vždy oznamovány kromě čísel parcel a katastru nemovitostí i názvy dotčených ulic nebo jiné jasné vymezení lokality, jíž se záměr týká.

Časopis Šestka změníme z radničního periodika, zaměřeného především na propagaci starosty, v periodikum veřejné služby, v němž bude přiměřený prostor i k vyjádření oponentních názorů a návrhů občanských iniciativ.

Budeme podporovat občanské aktivity, věnovat pozornost názorům a podnětům občanů a úzce spolupracovat s občanskými iniciativami a sdruženími.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme