× Pohněme s tím. Společně!

Radnice hospodárná

Vyrovnaný rozpočet je základ dobré rodiny i obce. Nesmíme zatěžovat naše děti neúnosnými dluhy. Rozpočet městské části Praha 6 na rok 2010 přitom počítá se schodkem skoro 3/4 miliardy korun, který má být kryt mimo jiné výnosy z prodeje obecního majetku. To se nesmí stát pravidlem!

Zajistíme, aby veškerý majetek městské části byl využíván a spravován s maximální hospodárností. Naším úkolem bude hledat úspory v hospodaření městské části, aniž by se to dotklo kvality života občanů. Rezervy vidíme ve snížení nákladů na fungování samosprávy i úřadu.

Další úspory nalézáme v obřích zakázkách (údržba zeleně je v současnosti řešena čtyřletou zakázkou za více než 400 milionů korun, zde navrhujeme výběrová řízení rozdělit podle oblastí tak, aby šanci na účast dostalo více firem a byla možná efektivnější kontrola).

Provedeme revizi připravovaných projektů, studií, nákupu právních služeb a poradenských činností ve vztahu k zajištění jejich hospodárného finančního pokrytí.

Prověříme možnosti redukce provozních nákladů u dceřiné společnosti SNEO a.s., s cílem zamezit duplicitě poskytovaných služeb s povinnostmi úředníků radnice.

Prověříme i činnost a hospodaření dalších firem s majetkovou účastí Prahy 6.

Pro financování projektů budeme usilovat o získávání zdrojů z programů Evropské unie.

ŠTÍTKY

Volby:
2010 zastupitelstva obcí - Praha 6

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme