Více příležitostí pro malé a střední podnikatele. Rovné podmínky a ochrana soukromých podnikatelů a živnostníků jsou cestou k zdravému společenskému životu v našich ulicích.

Pestrá nabídka obchodů, řemesel a služeb se významně podílí na kvalitě života každé obce. Vážíme si podnikatelů a živnostníků působících v naší městské části a chceme se zaměřit na jejich ochranu a podporu.

Rozdělením velkých výběrových řízení na menší umožníme účast na nich i malým a středním podnikatelům. Věříme, že kvalitě odváděné práce prospěje, když ji budou vykonávat místní podnikatelé s osobní odpovědností za výsledek a se vztahem k místnímu prostředí. Proto jim chceme poskytovat co nejvíce informací o podnikatelských příležitostech v Praze 6.

Přestože kvalitu podnikatelského prostředí z velké části určuje stát, město může významně přispět k vytváření a udržování rovných podmínek pro podnikání. Především spravedlivým zadáváním veřejných zakázek, vstřícností a pomocí zejména drobným podnikatelům a živnostníkům a v neposlední řadě i budováním kvalitní komunální infrastruktury.

Významnou část naší podpory podnikání spatřujeme v boji s korupcí a klientelismem. Budeme prosazovat rovné a spravedlivé šance pro všechny uchazeče o podnikání na obecním majetku.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme