V oblasti kultury a sportu nechceme rozhodovat, ale pomáhat. Sport a kultura k dobrému životu obce neodmyslitelně patří, k jejich  podpoře nás zavazuje i bohatá tradice divadel, hudebních skupin a sportovních klubů.

Namísto drahých jednorázových kulturních akcí (jako jsou koncerty hudebních celebrit), budeme podporovat především místní kulturu, které přikládáme zásadní význam při posilování sounáležitosti občanů v obci. Jak tzv. kulturu živou (např.  pěvecké a folklorní soubory), tak tištěnou (např. časopisy Břevnovan a Hanspaulka).  Povědomí o naší historii chceme posílit také zřízením internetové encyklopedie Prahy.

Podporu si zaslouží i instituce, které si již na kulturní mapě Prahy 6 vybudovaly své místo (např. Kaštan, Ekotechnické museum). Zvláštní pozornost budeme věnovat podpoře kulturního vyžití dětí a seniorů. Rezervy vidíme v propagaci naší městské části jako vhodného cíle pro turistiku a volný čas.

V oblasti sportu chceme veřejnost lépe informovat o dostupnosti stávajících sportovišť. Podpoříme sportovní aktivity dětí a mládeže v rámci programů protidrogové prevence, sportovní programy pro maminky s dětmi i sportovní programy pro seniory.

Kulturní a sportovní akce budeme v naší městské části podporovat především grantovou politikou.

Granty považujeme za spravedlivý systém přidělování finančních prostředků v této oblasti, zásadní je nastavení přesných a transparentních  pravidel pro jejich přidělování.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme