× Pohněme s tím. Společně!

Boj s korupcí

Zásadou pro boj s korupcí je průhlednost všech kroků. Radnice musí zabezpečit dostatečnou kontrolu při zadávání veřejných zakázek, a to jak kontrolu represivní, tak preventivní. Naším cílem je zejména průhlednost soutěžního prostředí a snaha o co největší soutěživost mezi uchazeči.

Otevřenost a průhlednost všech výběrových řízení a jejich včasné uveřejňování se musí stát samozřejmostí. Jednou z našich hlavních priorit je zvýšit transparenci u veřejných zakázek.

Nediskriminujícími zadávacími podmínkami, vyčleněním samostatných celků velkých zakázek do samostatných soutěží, širokým informováním případných zájemců a dostatečným časovým prostorem pro zpracování nabídky chceme zajistit vysoký počet uchazečů o zakázku.

U veřejného otevírání nabídek zajistíme zveřejnění a zaprotokolování nabídkových cen uchazečů. Při následném posouzení nabídek budou členové hodnotící komise vybírání principem náhodného výběru. Členové hodnotící komise budou mít osobní odpovědnost.

V nejvyšší možné míře bude preferována forma tzv. otevřeného řízení a uplatňována metoda elektronické aukce. Obdobně chceme postupovat i při pronájmu a prodeji komerčního majetku.

Jakýkoli pokus o korupci bude zdokumentován a přísně stíhán, bez ohledu na to, o jaké osoby půjde.

ŠTÍTKY

Volby:
2010 zastupitelstva obcí - Praha 6

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme