Narodila jsem se v Praze, vyrůstala v ní a díky citlivé výchově se učila od dětství vnímat její krásy a znát historické hodnoty. V roce 1985 jsem ukončila studium na Fakultě architektury ČVUT. Vdala jsem se a celý dosavadní život jsem povoláním architekt – urbanista.

Jako maminka čtyř již dospělých dětí, které jsem vychovala klasickým způsobem, považuji za základní kámen dobré rodiny i dobré obce péči o férové společenské klima, založené na důvěře v odpovědnost každého z nás vůči druhým i vůči sobě.

Osobní čest a hodnotné mezilidské vztahy považuji za dominantní při vnitřním i vnějším chodu radnice. Činnost všech odborů obecního úřadu musí být transparentní, otevřená a vstřícná k občanům a zároveň být kvalitním podkladem pro politická rozhodnutí. Svou prací chci pro všechny vytvářet pocit jistoty a vzájemné sounáležitosti.

Prahu a naši městskou část mám ráda a vzhledem ke své profesi velmi intenzivně vnímám jejich rozvoj. Často se dostávám do kontaktu s úspěchy i s problémy všech směrů  rozvoje hlavního města. Za zásadní považuji sledovat a vyhodnocovat potřeby obyvatel a konfrontovat je se záměry městské části i s nabídkami investorů.  Úkolem obce je hledat soulad těchto zájmů a současně chránit architektonické a urbanistické hodnoty místa včetně ploch zeleně.

Důraz na slušnou politiku, otevřenost a odpovědnost vůči občanům je důležitý pro celý náš volební tým.

Pozornost věnujeme rozvoji všech druhů dopravy, které velmi ovlivňují život v naší obci. U velkých dopravních staveb, jakou je výstavba okruhu Blanka, otevřeme problém nedořešených parterů, pěších cest a zelených ploch ve vztahu k okolní obytné zástavbě. Výsledkem musí být kvalitní městské prostředí, které zajistí bezpečnost a ochrání náš zdravý život.

Trváme na rozvoji hromadné dopravy a prodloužení kolejových tratí do dosud neobsloužených oblastí. S ohledem na současnou dopravní situaci budeme prosazovat dokončení vnějšího okruhu, který odvede průjezdovou část dopravy mimo naši rezidenční čtvrt.

 

Velké škody vznikají při nakládání s obecním majetkem – zde je prioritní ochrana ploch určených pro veřejné vybavení a zeleň, jejichž prodejem městská část ztrácí řadu míst strategicky významných pro veřejně prospěšné účely.

K zajištění bezpečného a příjemného bydlení je nezbytné navrátit život do našich ulic. Znamená to upřednostnit pěší provoz a zajistit vybavení parterů kvalitním mobiliářem, který nabídne pocit komfortu, bezpečí a sounáležitosti obyvatel. Chceme vytvořit především maminkám s dětmi a seniorům místa pro setkávání. Potřebná je obnova malých obchodních domů se zárukou pestrosti a kvality služeb občanům i jistoty živnostníkům.

Chci Vám představit tým svých kolegů a spolupracovníků, vzdělaných a pracovitých lidí, kteří Vám nabízejí pro příští léta slušnou a odpovědnou politiku, službu občanům a lepšímu životu v naší městské části.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme