Stávající parky na Praze 6 a jejich rekonstrukce.

29. 9. 2010

Vzhledem k tomu, že pohled odborníků na tvorbu a péči o plochy zeleně se může rozcházet s názorem občanů, kterým by měla tato zeleň sloužit, ráda bych uvítala váš názor. Jako příklad uvádím v posledních dnech rekonstruovaný park na Malém Břevnově.

Jako urbanista nesouhlasím s nově provedenou obnovou stávajícího parku. Jedná se založenou parkovou plochu, která v interiéru města zastávala především funkci pohledové a hluk pohlcující zeleně.  S ohledem na nedalekou celoměstsky významnou rekreační plochu parku Obory Hvězda, a zároveň na jeho bezprostřední blízkost u čtyřproudé, dopravně velmi zatížené komunikace Bělohorské, nebyl a ani nebude tento park parkem určeným pro krátkodobou rekreaci obyvatel.

Jeho rekonstrukce zahrnula likvidaci keřové zeleně podél komunikace Bělohorské a zároveň výstavbu vysoké, zřejmě protihlukové gabiónové zdi, prokládané dřevem. Navrženo bylo i „nové“ trasování cest.

Takto realizovanou rekonstrukcí parku došlo k nežádoucím jevům:

  • Plošné likvidaci keřové zeleně, která tvořila zelený interiér v uličním parteru, pohlcovala prach i hluk z komunikace a zároveň umožnila průhled do území.
  • Namísto této zeleně byla vystavěna gabionová zeď, jejíž kompaktnost naopak zvýší hlučnost v uličním prostoru i na druhé straně ulice Bělohorské, protože bude působit jako odrazná plocha pro hlukovou zátěž, která byla dříve absorbována hmotou zeleně.
  • Dále nově budovaná gabionová zeď, podél komunikace je esteticky cizím prvkem, tvoří nežádoucí, vysokou bariéru v obytném území a zamezuje průhledům do zeleně.
  • Toto uzavření vysokou zdí snižuje bezpečnost obyvatel při pobytu v parku, který tak vytvoří uzavřené prostory bez možnosti vizuální kontroly

Rekonstrukce stávajícího parku, která by byla pro obyvatele i území přínosem, by měla zahrnovat, nový vstup do parku, včetně rampy pro kočárky, a to v návaznosti na stávající přechod pro chodce, zmlazení a částečnou obnovu keřové zeleně. V rámci nového interiéru parku byla žádoucí obnova laviček, či umístění košů na psí exkrementy.

Závěrem musím konstatovat, že podobné rekonstrukce parkových ploch považuji za nevhodné jak z pohledu tvorby kvalitního interiéru města, tak z pohledu finančních nákladů.

Uznáte-li za vhodné, prosím Vás o Vaše reakce k tomuto problému.

Ing. arch. Eva Smutná
Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme