Radnice vám může sloužit víc, než si myslíte

19. 9. 2010

Naším cílem je klidný a všestranně spokojený život obyvatel naší městské části. Chceme, aby s TOP 09 na radnici přišla férovost a důvěra. Nabízíme spolupráci a spoluzodpovědnost za všechna rozhodnutí zastupitelstva Prahy 6, která ovlivňují život nás všech. Svou prací pro vás chceme vytvářet pocit jistoty a vzájemné sounáležitosti.

O rozvoji naší obce vás budeme informovat a s vašimi názory pracovat. Uvítáme seriózní investory, kteří u nás budou mít zájem realizovat dobré projekty. Nabídneme jim průhledné, fungující prostředí radnice, která má jasnou představu o rozvoji, zná potřeby obyvatel v jednotlivých lokalitách a zajistí jejich ochranu a respektování v souladu se zájmy investorů. Tuto úroveň územního rozvoje se budeme snažit dotvářet i s přesahem do sousedních městských částí, aby nedocházelo k blokování celoměstsky významných investic a následně nebyl poškozován životní standard obyvatel naší obce. Chceme pro nás všechny a hlavně pro naše děti chránit zdravé životní prostředí, a proto budeme zásadně dbát na kvalitní dořešení všech staveb, které svým provozem narušují zdravé životní podmínky.

Velkou pozornost budeme věnovat rozvoji všech druhů dopravy, jež velmi ovlivňují život v naší obci. U velkých dopravních staveb otevřeme problém nedořešených pěších parterů ve vztahu k okolní obytné zástavbě a zasadíme se o vytvoření kvalitního městského prostředí, které zajišťuje bezpečnost a chrání zdravý život v obci. Podpoříme maximální rozvoj městské hromadné dopravy a prodloužení tramvajových tras a metra do dosud neobsloužených oblastí.

Nechceme pokračovat v rozšiřování rezidenčních parkovacích zón způsobem, který poškozuje občany i podnikatele a umožňuje lidem parkovat prakticky jen ve vlastní čtvrti. Prosadíme, aby problém parkování byl řešen jednotným celopražským systémem, a občané Prahy 6 tak mohli i v jiných čtvrtích parkovat za stejných podmínek jako tamní rezidenti. Parkování mimopražských aut je třeba dořešit záchytnými parkovišti na příjezdech do Prahy v blízkosti stanic městské hromadné dopravy.

Budeme chránit zelené bohatství naší obce a věnovat pozornost údržbě ploch zeleně, aby byly vhodným místem pro odpočinek. Zásadním způsobem chceme změnit vzhled, vybavení a fungování našich ulic, navrátit do nich společenský život, který nabídne lidem pocit bezpečí a přátelské sounáležitosti. Zajistíme tak především maminkám s dětmi a seniorům místa pro společná setkávání.

Ke kvalitnímu rozvoji naší obce patří také péče o existující občanskou vybavenost. Budeme podporovat obnovu malých obchodních domů se zárukou pestrosti i kvality služeb pro občany a ochrany živnostníků. Pozornost budeme věnovat úpravě obchodních ulic a podpoříme jejich kvalitní výtvarné řešení.

Ing. arch. Eva Smutná
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme