Dostavba Vítězného náměstí

Vítězné náměstí a právě vyhodnocená soutěž na jeho částečnou dostavbu

25. 9. 2010

Prostor Vítězného náměstí byl dán regulačním plánem prof. Engela z konce 20 tých let minulého století. Jednalo se o jeden z nejlepších regulačních plánů té doby, který byl z větší části realizován a vtiskl celému prostoru Dejvic kvalitní podobu jak z hlediska uspořádání prostoru, tak objektové skladby. Vítězné náměstí zůstalo nedokončené v segmentu vysokých škol a předmětné proluky, která byla tématem vyzvané soutěže. Právě pro kvalitu založení a cennost souboru je žádoucí, aby nová výstavba prostor náměstí doplnila v obdobné hmotové struktuře za použití soudobých architektonických prvků. Není účelem vytvořit dominantní stavbu, která na sebe bude strhávat pozornost, ale navrhnout takovou architekturu, která svou kvalitou, použitými materiály a výrazem prostor náměstí doplní.

Oceněné návrhy tuto roli neplní. Zejména vítězný návrh svou hmotou náměstí dominuje, velmi obtížně se zapojuje do uličních front stávajícího nedostavěného bloku a v kontextu náměstí působí dost brutálně. Druhý návrh má podobné nedostatky, i když se snaží svým tvarem ustupujících pater navázat na střešní krajinu okolní zástavby. Zapojení do bloku je však stejně problematické jako u návrhu předešlého. Nejvíce se hmotovému kontextu blíží třetí návrh, ten však je, jak správně hodnotila porota, fádní a jeho architektonický výraz nepřináší novou kvalitu do prostoru náměstí.

Z tohoto pohledu je otázkou, zda problém dostavby náměstí neřešit komplexně a nestanovit závazné regulativy pro dostavbu obou volných segmentů tak, aby byly dodrženy požadavky na hmotu, výraz a kvalitu nových staveb.

Přejeme si, aby v centru naší městské části bylo postaveno to nejlepší co dnešní architektura a technické možnosti nabízejí. Požadujeme, aby byla vypsána veřejná soutěž, ve které bude dána možnost většímu počtu architektů. Chceme, aby nám nový objekt svým využitím sloužil a byl součástí našeho života. A je naší povinností, aby stavba oslovila i budoucí generace.

Pojďte s  námi tento problém řešit a pohlédněte na: http://jdem.cz/hdgw3

Ing. arch. Eva Smutná
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme