Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

Máme rádi Zbraslav

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2018 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha-Zbraslav (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: Společně pro Zbraslav: Nezávislí a TOP 09 (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. MUDr. Alexandra Klímová 55 manažerka Zbraslav TOP 09 TOP 09
2. Jiří Páv 50 podnikatel Zbraslav TOP 09 TOP 09
3. Michal Širl 52 šéfkuchař Zbraslav bezpp nez. kan.
4. Tomáš Verner 41 IT business development manager Zbraslav TOP 09 TOP 09
5. Ivana Vejvodová 61 podnikatelka Zbraslav TOP 09 TOP 09
6. Ing. Šárka Vernerová 45 vedoucí nákupu Zbraslav bezpp TOP 09
7. Michaela Rybicka 42 učitelka ZUŠ Zbraslav bezpp nez. kan.
8. Otakar Rubeš 73 důchodce Zbraslav bezpp TOP 09
9. MUDr. Linda Klímová 30 lékařka Zbraslav bezpp TOP 09
10. Nikolay Kalonchev 46 podnikatel Zbraslav bezpp nez. kan.
11. Martin Medvěd 45 manažer Zbraslav bezpp TOP 09
12. Dagmar Kuncová 51 OSVČ Zbraslav bezpp nez. kan.
13. Ing. Petr Hensel 56 podnikatel Zbraslav bezpp TOP 09
14. Martin Šefčík 41 manažer rozvoje Zbraslav bezpp nez. kan.
15. Denis Kalonchev 18 student Zbraslav bezpp nez. kan.
16. Dan Capoušek 27 živnostník Zbraslav bezpp nez. kan.
17. Roman Bureš 44 manažer Stodůlky bezpp nez. kan.

Náš volební program TOP 09 pro Zbraslav

TOP Zbraslav -  hospodárná a transparentní radnice

Prosazujeme odpovědný a reálný přístup při uplatňování všech aktivit radnice a zastupitelstva městské části  Praha- Zbraslav. Zabráníme investicím, které prokazatelně nebudou vést ke zlepšení života občanů. Aktivně budeme usilovat o získání dalších prostředků na projekty ve školství, kultuře, sportu a renovaci infrastruktury.

Občané a jejich názory jsou pro dlouhodobě úspěšné fungování obce klíčové. TOP 09 se zasazuje o otevřenější komunikaci radnice s občany. 

TOP Zbraslav -  všude a pro všechny bezpečná

Zasadili jsme se o zřízení stálé služebny městské policie a budeme i nadále usilovat o její udržení na Zbraslavi a o rozšíření jejího provozu na 24 hodin. Podpoříme kamerový monitoring problematických míst především v nočních hodinách. I nadále budeme prosazovat lepší osvětlení Zbraslavského náměstí a přechodů pro chodce.

TOP Zbraslav - dostupná zdravotní péče

Prosadili jsme zavedení lékařské pohotovosti na Zbraslavi a chtěli bychom dále pokračovat ve zlepšování zdravotní péče pro obyvatele  Zbraslavi - rozšíření ordinačních hodin odborných lékařů, zvýšení počtu dětských a zubních lékařů. Budeme usilovat o majetkové vyřešení budovy zbraslavské polikliniky a její následnou rekonstrukci. Budeme pokračovat v dalším podporování a zkvalitňování pečovatelské služby pro seniory na Zbraslavi, kterou se podařilo převést pod městskou část.

TOP Zbraslav - dostatek míst ve školkách i ve škole

Budeme i nadále prosazovat navýšení kapacity předškolních zařízení- školek a jeslí, ať už rekonstrukcí starších objektů nebo stavbou nových. Doposud se nám podařilo získat z Magistrátu hlavního města Prahy peníze na přístavbu a rekonstrukci mateřské školy Ottova a také na projekt dostavby Základní školy Nad Parkem. TOP 09 bude i nadále pokračovat v úsilí získávat další dotace, a to nejen na realizaci dostavby ZŠ Nad Parkem.

TOP Zbraslav - skvělé místo pro život

Zklidnění Zbraslavského náměstí- budeme pokračovat v již započatém jednání s Magistrátem hlavního města Prahy o zklidnění dopravy na Zbraslavském náměstí a celkovou jeho přeměnu ve skutečné náměstí s oddychovou zónou.

Zabránit další výstavbě- budeme se snažit i nadále jako doposud zabránit další nekoordinované bytové výstavbě na Zbraslavi a zachování a zkulturnění stávajících zelených ploch.

Sportoviště a oddychové plochy - podporujeme všechny sportovní organizace a kluby, které působí na Zbraslavi  a chceme dále podporovat  všechny aktivity, které zlepší možnosti sportovního vyžití.

Doprava - budeme pokračovat v již započatém úsilí o zlepšení dopravní dostupnosti Zbraslavi.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme