Z pozice opozice

29. 12. 2016

Když se setkám s přáteli, kteří nemají to štěstí a nebydlí na Praze 4, vychvaluji naši městskou část. Vyprávím, že máme nejen parky, ale také lesy, jak máme blízko k Vltavě, jak nám relativně funguje veřejná doprava a zdravotnictví. Když ale jdu nakoupit, nebo hovořím lidmi ze svého okolí, uvědomuji si, že se dívám příliš růžovými brýlemi, nebo prostě špatně vidím. Bohužel, při bližším ohledání, je zde problémů více, než dost. Když už nemluvím o nejvážnějších, život ohrožujících problémech, jako je Spořilovská, strašně znečištěné ovzduší kolem hlavních komunikací a nedostatek míst k parkování, máme věcí k řešení na léta.

Vzhledem k tomu, že TOP 09 je v opozici, nemáme moc možností, jak naše nápady a jejich spousta, prosadit. Většinou jde o podněty, které jsou rychle realizovatelné a mohou velmi pomoci učinit z Prahy 4 čtvrť, na kterou budeme opravdu pyšní. Jsme v polovině volebního období a ještě se dá něco stihnout. Vytvořili jsme si zásobníček, který nabízíme k využití. Namátkou z něj vybírám:

Zřízení funkce kronikáře

Navrhujeme RMČ P4 zřídit funkcí kronikáře pro Prahu 4. Tato povinnost vyplývá ze zákona 132/2006 Sb. a není dosud naplněna. Přitom Praha 4, jako největší městská část nedisponuje souvislým záznamem významných událostí a nemá ani odpovídající popis stavební historie.

Kromě badatelské a rešeršní činnosti by se měla činnost soustředit na urbanistický vývoj a jeho publikaci (viz „Uličník“ MČP1 a podobné dokumenty). Na tomto místě je třeba vzdát dík všem dobrovolným sběratelům upomínek na minulost.

Obnova činnosti „Modrého pavilonu“ v Krči

Objekt č.p.1282 Štúrova 12 je v současné době zčásti nevyužitý, zčásti pronajatý prodejnám a provozovnám pochybného charakteru. Kulturnímu využití slouží pouze část, kde se nalézá veřejná knihovna a díky paním knihovnicím je zde skutečná kulturní oáza.  Při akci „Zažít město jinak“ a v rámci setkání Agendy 21, bylo mnohokrát konstatováno, že objekt je neudržovaný a činnosti v něm umístěné neodpovídají potřebám obyvatel. Navrhujeme revizi nájemních smluv a návrat k původnímu využití, jako kulturního a společenského centra.

Úprava ulice Bezové

Ulice Bezová v Braníku je v současné době jedním z nejnebezpečnějších míst v Praze 4. Je zde intenzivní obousměrný provoz, včetně výjezdu sanitek. Ve vozovce jsou podélná stání i stání kolmá. Vzhledem k tomu, že je zde pouze jeden chodník neodpovídajících parametrů, proplétají se rodiče s dětmi do mateřské školky Trojlístek mezi jedoucími vozidly. Na zjednosměrnění provozu byla zpracována studie. Žádáme Radu MČ P4, aby v rámci přípravy rozpočtu zařadila do dopravních studií návrh stavebních úprav a do chodníkového programu realizaci. Po dohodě s TSK by měl být projednán podíl města a městské části.

Pořízení Mapy památek Prahy 4

Kromě památkové zóny Nusle disponuje Praha 4 mnoha památkami a architektonickými skvosty, především meziválečné a industriální architektury. Pro obyvatele i návštěvníky stále chybí ucelený průvodce v elektronické i grafické podobě, který by přiblížil urbanistickou historii a jednotlivé objekty

Úprava zanedbaných prostranství a zeleně

V této kapitole je skryto tolik křivých a rozpraskaných chodníků, zanedbaných keřů a rezavého železa, že by to vydalo na knihu. Z hromady námětů jen namátkou lze jmenovat revitalizaci chodníků v sídlišti Antala Staška (Budějovická) - dlažba, která se hýbe a může zranit chodce, úpravu ulic Blažíčkova a Kremličkova (sídliště Antala Staška) - úzké ulice, auta jezdí po trávě, asfalt totálně zničený, revitalizaci keřů na sídlišti Antala Staška a Zelená liška (Budějovická/Pankrác) - staré keře, špatně udržované, tragickou situace kolem Centrumu na Spořilově, nebo pošty na Pankráci. O stavu veřejných prostranství na sídlištích ani nemluvě.

Praha 4 si sice v současné době pořizuje generel veřejných prostranství, ale konkrétních opatření se v dohledné době nedočkáme, tak alespoň požadujeme práci drobnou.  Pro začátek by možná stačila parta, která dodláždí, zamete a natře.

Závěrem vám i nám všem přeji do Nového roku hodně zdraví štěstí a lásky a splnění alespoň některých přání (i když ne třeba všech),

vaše Jaromíra Eismannová zastupitelka za TOP 09

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme