Velmi podivná personální politika na radnici

5. 4. 2017

Není žádným tajemstvím, že MČ Praha 4 hospodaří se schodkem. Ale nebudu dnes psát o tom, jak se radě nedaří realizovat investiční projekty nebo v jak kritické situaci jsou městské společnosti. Budu se věnovat tomu, za jakou práci můžete být také placeni, pokud jste členem koalice.

Koalice zřídila Výbor pro energetické úspory, který má, jak název napovídá, řešit energetické úspory v budovách v majetku Prahy 4 (obytné domy, základní a mateřské školy atd.). Do čela výboru byl koalicí zvolen uvolněný předseda Ing. Ivo VANĚK EUR. ING. (STAN-Tučňák). Výbor měl zastupitelstvu předložit svou náplň práce. To se ale od jeho založení v roce 2015 nestalo. Pan Vaněk stále jen sliboval, že tzv. akční plán předloží, až koncem roku 2016 konstatoval, že koaliční členové výboru se nemohou na náplni práce domluvit!

Pan předseda Vaněk přišel s nápadem, že si u externího zhotovitele objedná projekt z peněz MČ Praha 4, který by měl výboru napovědět, jakým oblastem se má věnovat. K tomu do dnešních dnů naštěstí nedošlo. Situace je taková, že členové výboru se scházejí jen zcela výjimečně (od založení byl výbor usnášeníschopný pouze čtyřikrát) a nevykazují žádnou činnost.

Odvolání neprošlo

Pana předsedu Vaňka jsme vyzývali, aby nám sdělil, co podnikl ve prospěch Prahy 4. Z jeho odpovědí vyplynulo, že se nezabývá energetickými úsporami, ale zcela jinými projekty. Uvedu jen dva příklady. Prvým je plán na zavedení nízkokapacitních automatických autobusů v Praze 4. Druhým, jak se nám pan Vaněk pochlubil, je spolupodílnictví výboru a Armády České republiky na vývoji civilní verze vojenského vozidla. Přesněji, na autonomním vyzbrojeném robotickém elektromobilu na obranu perimetru. V prvním příkladu se jedná o experimentální projekt magistrátu, se kterým nemá Výbor pro energetické úspory nic společného. V případě druhého projektu sám pan Vaněk konstatoval, že po rok trvajícím zkoumání nemá projekt civilní využití. Překvapivě.

Okamžitě po zjištění těchto skutečností klub TOP 09 navrhl neprodlené odvolání pana Vaňka z funkce. Koalice (Trojkoalice, ODS, STAN- Tučňák, hnutí Pro Prahu) ale silou svých hlasů pana předsedu ve funkci zachovala. Náklady na plat pana Vaňka a chod výboru činí cca 1,5 milionu korun ročně, jak vyčíslil zástupce starosty pan Kovařík (ODS). Ve snaze zmírnit tuto ztrátu jsme spolu s dalšími opozičními stranami navrhli, aby nebyl pan Vaněk předsedou nadále uvolněným, a tedy placeným za svou ne-práci. Ani tento návrh nebyl koalicí akceptován.

Říkáte si, že se starosta spolu se zbytkem koalice zbláznili, když chtějí zavádět šestimístné autobusy bez řidičů a po Praze 4 nám nechají pobíhat vyzbrojené roboty? Osobně si nemyslím, že by tomu tak bylo. Vyloučíme-li, že se jedná o špatný a nákladný vtip, zbývá jediná možnost. Pan Vaněk drží svým hlasem tuto koalici u moci. Za což ho pan starosta spolu s radou královsky platí z peněz občanů Prahy 4 bez ohledu na to, zda pracuje či ne. Za takové mrhání penězi v rámci politické trafiky nesou členové Trojkoalice, ODS, HPP a klubu STAN–Tučňák plnou odpovědnost.

Filip Vácha (TOP 09), zastupitel MČ Praha 4

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme