Tichý nepřítel, který ohrožuje obyvatele Čtyřky

12. 9. 2014

Hluk nejen na Spořilově, ale i podél celé Jižní spojky a Severojižní magistrály je naším každodenním nepřítelem. O zdravotních rizicích způsobených hlukem z tranzitní (kamionové) a osobní dopravy, který vysoce překračuje hygienické limity, toho bylo napsáno a publikováno již hodně. Proto si dovolím věnovat se jinému problému, který je způsoben tranzitní dopravou v našem obvodu a který nezastaví žádná protihluková stěna. Jde o výfukové zplodiny z kamionů a osobních automobilů.

Jeden příklad za všechny. V důsledku tranzitní kamionové dopravy dochází na Spořilově k pravidelnému překračování imisních limitů, a to v takové míře, že na imisních mapách je Spořilov zobrazen jako nejhorší místo k životu z celé metropole.

Jaké škodliviny auta vyfukují?

Kromě všeobecně známého CO2, který je bohužel nutným důsledkem spalování jakéhokoli paliva a zároveň nejznámějším skleníkovým plynem, je to pestré spektrum uhlovodíků, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, případně tuhých částic z nedokonalého spalování motorové nafty.

Každá z těchto škodlivin má své specifické účinky, a také se svým charakteristickým způsobem podepisuje na lidském zdraví.

Oxidy dusíku působí záněty dýchacích cest a snížení počtu bílých krvinek s následným narušením imunity. Oxid uhelnatý je dusivá látka, která vytěsňuje kyslík z hemoglobinu v krevním řečišti, takže klesá schopnost krve přenášet kyslík a okysličovat tkáně.

Pevné částice, zvláště ty o menším průměru (tzv. PM2,5) pronikají dýchacím aparátem až do plicních sklípků a postupně je zanášejí, podobně jako se to děje při kouření. Navíc na ně mohou být vázány různé částice včetně nebezpečných těžkých kovů, které se postupně v těle ukládají a otravují organismus.

V neposlední řadě jsou to uhlovodíky, jinak také těkavé organické látky (VOC) – jako například polycyklické aromatické uhlovodíky z nedokonalého spalování, zvláště v naftových motorech. Ty působí negativně na kůži a krvetvorbu, dýchací a imunitní systém a jsou mnohdy karcinogenní.

Jakým způsobem můžeme pomoci?

Mezi prvními kroky, které pomáhají obyvatelům těžce zkoušeného Spořilova, patří zprovoznění mostu u depa Kačerov a tím odvedení části kamionů ze Spořilovské ulice. Dále byla vybudována první etapa protihlukové stěny Severní I. Tyto fáze byly realizovány díky práci TOP 09 na Magistrátu hl. města Prahy.

Jsou to kroky první, ale nikoli poslední. TOP 09 podporuje projekt zakrytí Spořilovské ulice a další budování protihlukových bariér. Mezi další nezbytné úkoly patří vybudování městského okruhu mezi D1 a D11 nebo snížení průjezdnosti ulicí 5. května od křižovatky s Jižní spojkou do centra. Jsou to kroky rozhodně potřebné, které přispějí ke snížení imisních limitů a které pomohou k zdravějšímu a důstojnějšímu životu na Čtyřce.

Autor: Filip Vácha, kandidát do Zastupitelstva MČ Praha 4 za TOP 09 pro obvod 4 (Spořilov)

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme