× Pohněme s tím. Společně!

Špatné zprávy z dopravy v Praze 4 (Tučňák)

3. 10. 2016

Ostudnou informaci, že dostavba Pražského okruhu, přesněji jeho části mezi Běchovicemi a brněnskou dálnicí D1 (stavba 511), se vinou neschopnosti současné vlády opět odkládá, přinesla média v hojné míře. Je to velmi špatná zpráva pro Prahu 4, jejíž občané tím budou dále trpět. Vyřazením stavby 511 ze seznamu prioritních projektů, pro které nebude nutné opakovat proces EIA, se dostavba dostala prakticky na začátek. O rychlé dostavbě okruhu si Pražané mohou díky panu ministru Ťokovi v současné chvíli nechat jen zdát.

Humanizace bez okruhu?

Dovolím si zde však psát o jiném projektu, který v rámci mediálního prostoru poněkud zapadl, ale s dostavbou okruhu přesto souvisí. Rada hlavního města Prahy pověřila IPR Praha (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) vypracováním studie pro plánovanou rekonstrukci ulice Táborská. To by měla být dobrá zpráva, tedy v čem je problém?

V rámci studie je plánováno vybudování dvou nových světelných křižovatek na magistrále. Jedna z nich má vzniknout zasypáním tramvajového podjezdu pod magistrálou na náměstí Hrdinů, s tramvajovými linkami mířícími do pankrácké vozovny přímo přes páteřní komunikaci Prahy. Tento projekt má proběhnout v rámci tzv. humanizace Severojižní magistrály. Namísto toho dojde ke zhoršení průjezdnosti komunikace, a to bez dostavěného Pražského okruhu, který by umožnil snížení zátěže magistrály.

Tento zásah podporuje starosta Prahy 4 Petr Štěpánek ze Strany zelených, který odhaduje začátek prací na rok 2018. Radní pro dopravu hlavního města P. Dolínek v komunikaci s občany sice připouští, že dojde k omezení automobilové dopravy, které je však podle něj vyváženo zlepšením možností pohybu všech ostatních uživatelů veřejného prostoru (cyklistů, chodců).

Problém se prohloubí

Bohužel tomu tak nebude. Bez možnosti snížení počtu vozů projíždějících přes tuto páteřní komunikaci dojde v místech nových křížení k vytváření dlouhých kolon a výraznému zpoždění při průjezdu lokalitou. Dojde k velkému nárůstu emisí, hluku a prašnosti. A zákonitě i k nárůstu dopravních nehod. Občanům žijícím v lokalitě se tak ještě zhorší kvalita života. Dalším negativem bude logická snaha řidičů hledat alternativní objízdné trasy tohoto místa, vedoucí přes Prahu 4. To povede k nárůstu dopravního zatížení především v Nuslích a Podolí. Problém se místo řešení dále prohloubí.

Všechna tato negativa jsme mohli vidět na Spořilově během oprav Spořilovské, kdy se při opravě povrchu redukoval počet jízdních pruhů. Denně se vytvářela několikakilometrová kolona. Zároveň tisíce osobních aut objížděla Spořilovskou přes malé místní komunikace Senohrabská a Na Chodovci. Spořilov, který je už tak postižen absencí okruhu, byl přetížen ještě více.

Projekt rekonstrukce Táborské v současné podobě nelze podpořit. Jeho realizace Praze 4 nepřináší řešení, ale zhoršení situace. Vedení Prahy a Rada městské části Praha 4 se musí zaměřit na vytváření stabilního tlaku na dokončení Pražského okruhu, který řešení přináší. Nikoliv na projekt, který s absencí stavby 511 snižuje kvalitu života našich občanů.

Filip Vácha (TOP 09), zastupitel MČ Praha 4

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme