Pokračujeme v rozvoji koupaliště Lhotka

29. 6. 2021

Městská část Praha 4 nadále pokračuje v investicích do koupaliště Lhotka. Před zahájením sezony proběhla výsadba nových stromů. Na podzim bude realizován projekt vybudování nového občerstvení. Postavíme pět nových samostatných plně vybavených gastro-stánků. Rozvineme a posílíme pokladnu, abychom umožnili rychlejší vstup na koupaliště.

Nová voda pro Lhotku

Zaměřili jsme se na palčivý dlouhodobý problém, který naše koupaliště trápí a tím je nedostatek vody. Jde o nedostatečnou výnosnost vrtů během koupací sezony. Tento deficit musel v minulosti být řešen dopouštěním vody z vodovodního řádu. Minulý rok jsme nechali vypracovat posudek o možnosti posílení vodních zdrojů na Lhotce, v rámci kterého jsme zvýšili péči o stávající vrty, u kterých docházelo k zanášení minerály železa. Teď provedeme větší investici do vodního hospodářství, kdy jako zdroje zapojíme retenční vodu z průsaku koupaliště. Dále odpadní studenou vodu ze sprch, kterou budeme recyklovat, a také vodu z nové studny. Voda bude za využití moderních technologií upravena při splnění přísných hygienických norem a zapojena do systému vodního hospodářství.

V rámci těchto úprav vybudujeme i nové kalové hospodářství, které bude esteticky začleněno do areálu a nahradíme tak současný provizorní systém, který na naše návštěvníky může působit negativně. Následně proběhne dokončení vybudování nového oplocení areálu a sportovišť. Naši nejmenší návštěvníci se mohou těšit na výrazné rozšíření dětského potůčku a doplnění o hrací prvky již příští sezonu. Dětem se tato novinka bude jistě líbit.

Investice do školství

Jsem rád, že investujeme nejenom do našeho koupaliště, ale nadále pokračujeme v rozvoji našich školských zařízení. Z posledních akcí se jedná například o vybudování nové kotelny na ZŠ Jižní na Spořilově. Původní zařízení kotelny se již dostalo na hranici své životnosti, proto investujeme částku přesahující 4 miliony do nového zařízení. Celá rozsáhlá stavba bude realizována do 120 dnů tak, aby škola byla připravena na novou topnou sezonu. Na ZŠ Na Chodovci proběhne během letních prázdnin první etapa rekonstrukce školního sportoviště, kdy bude obnovena běžecká dráha a vybudováno nové beachvolejbalové hřiště. To jsou jen dvě z akcí, které budou probíhat na našich školách během prázdnin, kdy se tradičně zaměřujeme na opravu našich vzdělávacích zařízení.

Závěrem si dovolím čtenářům popřát krásné léto, plné příjemných letních dnů, které můžete strávit na našem koupališti Lhotka.

Štítky
Osobnosti: Filip Vácha
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme