28. 9. 2014

Zveřejněním mapy kriminality, projektu Otevřené společnosti, o. p. s., se naskýtá podrobný vhled do místní působnosti pachatelů kriminální činnosti v České republice. Tato mapa kriminality je v odborných kruzích známá již několik let, ovšem čísla byla vedena jako neveřejná. Nemohlo se tedy otevřeně uvádět, které lokality jsou více a které méně zasaženy kriminálními činy. Dlouhodobě se hovoří o „výbušných“ místech, jako je Ostravsko či Ústecko, ovšem holá skutečnost je zcela odlišná. Tím kriminálně výbušným místem je Praha, zejména bohužel naše místo, kde chceme žít – Praha 4.

 

Počty policistů a strážníků městské policie na Praze 4

Začněme policisty. Plánovaný stav policistů na územním ředitelství k 30. 6. 2013 byl 1086, přičemž skutečný stav je 942 policistů, tedy je zde podstav 144 policistů, což znamená stav 86,74 %. Pod policejní ředitelství Praha IV spadá celkem dvanáct obvodních oddělení, které působí v několika městských částech, Prahu 4 obhospodařuje pět místních oddělení (MOP) – Nusle, Pankrác, Podolí, Spořilov a Lhotka. Na každém MOP tedy chybí v průměru dvanáct policistů. Například na MOP Nusle, oddělení o územní velikosti 2 km2, tedy těch dvanáct policistů chybí velmi zásadně. Například policisté v Jeseníku mají obsazenost 100 %. Průměr podstavu policistů i medián jsou přibližně stejné (89,5 % a 90,5 %). Strážníci pouze doplňují chybějící počty policistů a mají být nadstandardem, který působí zejména preventivní činností v ulicích města, tak hlídají místa trestných činů do doby, než na místo přijede Policie České republiky.

 

Index kriminality na Praze 4

Toto se odráží nejen na kriminalitě samotné, ale též na čísle objasněnosti trestných činů. Nosným prvkem je index kriminality, který se počítá dle počtu trestných činů na tisíc obyvatel. Nejnižší index je ten nejlepší, a čím vyšší, tím je kriminalita v daném obvodu horší.

A nyní černá čísla kriminality za rok 2012 a 2013 – celorepublikově. Nejhorším místem pro kriminalitu je obvod policie Praha I, fakticky pouze Praha 1, index 829,5 bodu v roce 2012 narostl na 899,9 bodu v roce 2013. Na pomyslném předposledním místě je Praha II s indexem 644,4 bodu, resp. s nárůstem 724,5 bodu. V daném případě nechvalnou třetí příčku obsadila právě Praha IV s indexem 504,7 bodu za rok 2012 a 572,7 bodu za rok 2013. Pro srovnání v roce 2012 ředitelství v Ústí nad Labem má index 338,4 nebo Děčín 285,6 bodu. „Nejbezpečněji“ je v Chrudimi s indexem 119,2 bodu v roce 2012 a 127 bodů v roce 2013.

 

Objasněnost trestných činů

Vedle kriminality, tedy spáchané trestné činnosti, je důležitý index objasněnosti, který se počítá v procentech v rámci indexu kriminality. Obvodní ředitelství Praha IV bohužel drží „černého Petra“, jelikož index objasněnosti je zde pouhých 17 % v roce 2012 a 18 % objasněnosti v roce 2013.

I sousední Praha II je na tom se svými 21 %, resp. 22 % lépe. Pro srovnání již výše zmíněné Ústí má index objasněnosti 50 % v roce 2012 a 57 % v roce 2013, Děčín ve srovnávaném období 49 %, resp. nárůst na 52 %. Nejlépe se policistům vede na Sokolovsku s objasněností 73 % a zvýšené další rok na 75 %.

V rámci objasněnosti trestných činů bylo na prvním nebo spíše posledním místě oddělení policie Hlavní nádraží v Praze, kde se podařilo objasnit v roce 2012 pouze 12 % a v roce 2013 pouze 13 % trestných činů, na dalším stupínku je MOP Spořilov s indexem objasněnosti 13 % v obou letech, tedy v roce 2013 patřilo mezi nejhorší obvodní oddělení v celé republice oddělení v Praze 4.

Na další příčce v roce 2012 bylo OOP Podolí s objasněností 14 %, které si polepšilo další rok o pouhé 1 % objasněnosti. MOP Nusle zvýšilo objasněnost oproti roku 2012 o celá 4 %, na 24 % v roce 2013, což je v daném případě velký úspěch.

V roce 2012 byla nejvyšší objasněnost v Lokti nad Ohří – 85 %, dále potom byly Františkovy Lázně – 80 % a Cheb – 71 %. V městě Ústí nad Labem objasní 52 % trestných činů, Ostrava Střed (obdoba centra Prahy) či Brno-Židenice a Brno-Královo Pole objasní všechny po 31 %. I v nechvalně známém Dubí je objasněnost 50 %, stejně tak na Kladně či ve Zlíně.

Praha 4 tedy z pohledu objasněnosti trestných činů patří mezi nejhorší místa, kde obyvatelé mají velmi nízkou pravděpodobnost, že policisté pachatele trestného činu skutečně dopadnou. Proto závidět obvodním oddělením se 70% či 80% a vyšší objasněností, Praha 4 má tedy hodně co dohánět.

 

Jaká je na Praze 4 kriminalita?

Je zde dále otázka, jaký typ kriminality občany Prahy 4 nejvíce ohrožuje. Obecně jde o celou škálu trestných činů, které samozřejmě lze dělit do jednotlivých kategorií podle jejich počtu a výskytu. V Praze 4 v roce 2012 například policisté vyšetřili všech sedm spáchaných vražd, tedy 100 % a v roce 2013 z devíti vyšetřily 6 (k čemuž je nutno dodat, že další dvě byly došetřeny v roce 2014). Horší je to se znásilněním či fyzickými útoky, které se vyšetří pouze v 55 %, (71 %), resp. 57 % (54 %). Nejhůře se vyšetřují krádeže motorových vozidel a jejich vykrádání, kde byla úspěšnost v roce 2012 pouze tři procenta a v roce 2013 o procento více. Pro srovnání republikový průměr je 18 % v obou letech.

 

Co z daných čísel vyplývá pro obyvatele Prahy 4?

Praha 4 může být bohužel prohlášena za český „Bronx“, kdy můžeme závidět obyvatelům vyloučených lokalit na Ústecku, Mostecku, Ostravsku či v Českých Budějovicích. Policie je přetížena, podstav policistů je tristní, městská policie supluje v mnohých věcech činnost Policie ČR, místo aby se věnovala vlastní hlídkové činnosti.

Současná místní reprezentace nedokázala za dvacet tři let vládnutí zajistit slušné podmínky k bezpečnosti svých obyvatel.

 

Více informací najdete v nezkrácené verzi článku na www.prazska4.cz

Autor: Patrik Šebesta, kandidát do Zastupitelstva MČ Praha 4 za TOP 09 pro obvod 2 (Braník, Lhotka, Hodkovičky)

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme