Kauza: Nespravedlivá Praha 4

25. 9. 2014

Kauza pronájmů pozemků na 99 let

Máte pocit, že když řádně plníte smlouvu sjednanou s městskou částí, můžete být klidní? Nenechte se mýlit. Již dva roky se táhne stěží uvěřitelná nátlaková akce ze strany Městské části Praha 4, jejíž obětí se stali její vlastní občané. 

O co vlastně jde. V roce 2012 přijala Rada MČ Praha 4 usnesení navržené tehdejším radním a nynějším starostou Pavlem Caldrem, že bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek, kterým radnice pronajímá pozemek pod jejich domy, budou platné nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 99 let vypovězeny. Vlastníci domů budou mít dvě možnosti: buď si pozemky za tržní cenu odkoupí, nebo podepíšou novou, pro ně nevýhodnou nájemní smlouvu s vyšším, tržním nájemným. Nepřistoupí-li na žádnou z těchto alternativ, bude na nich soudně vymáháno bezdůvodné obohacení. Rada MČ Praha 4 se v tomto svém usnesení odvolávala na judikát Nejvyššího soudu z roku 2004, který nájemní smlouvu na dobu určitou 99 let prohlásil za smlouvu de facto na dobu neurčitou, kterou lze s tříměsíční lhůtou bez důvodu vypovědět. Háček je ale v tom, že spor, k němuž byl tento judikát vynesen, se týkal dvou fyzických osob. Což ani městská část, ani bytové družstvo či společenství vlastníků zcela jistě nejsou. Přesto MČ Praha 4 tento judikát využila s tím, že předjímala v budoucnu obdobný judikát i ve vztahu k právnickým osobám. Takový judikát ale nikdy vynesen nebyl.

I přesto, že mnohá družstva s radnicí vstoupila do jednání, MČ Praha 4 vystupňovala svůj tlak a krátce před Vánoci roku 2013 jim rozeslala výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou. Šťastné a veselé... Bylo to přitom v době, kdy již byl ve sbírce zákonů vyhlášen nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014, který smlouvám na 99 let poskytuje padesátiletou ochrannou lhůtu před výpovědí. To musela MČ Praha 4 vědět, přesto anebo právě proto výpovědi nezastavila. Na to nelze pohlížet jinak než jako na zlovolný akt zaměřený proti obyvatelům zprivatizovaných domů, většinou již v důchodovém věku. Účelovost jednání MČ Praha 4 lze spatřovat také v tom, že problematiku prodeje pozemků pronajatých na 99 let otevřela až v roce 2012, ačkoliv judikát, na který se odvolávala, byl znám od roku 2004, kdy byly ceny pozemků podle cenové mapy Prahy zhruba třetinové.

Od začátku celé smutné kauzy proběhlo nespočet jednání, padlo mnoho zbytečných slov, všichni jsme ztratili spoustu času, mnozí občané pociťovali úzkost a právní nejistotu. Některá družstva a společenství vlastníků se s touto záležitostí stále potýkají. V případě vítězství TOP 09 v nadcházejících komunálních volbách se její zastupitelé budou situací důkladně zabývat a hledat řešení, které nebude směřovat proti občanům, ale naopak jim umožní koupit si pronajaté pozemky za spravedlivých podmínek.

Autoři: Dušan Brabec a Jitka Zykánová, kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha 4 za TOP 09 pro obvod 5 (Nusle, Michle)

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme