Developerský projekt Hodkovičky Nad řekou

24. 1. 2017

Na poslední schůzi Zastupitelstva Městské části Praha 4 byla projednávána petice občanů Hodkoviček, kteří nesouhlasí s developerským projektem Hodkovičky Nad řekou. To za situace, kdy Komise územního rozvoje a výstavby, poradní orgán Rady městské části ve které jsou zastoupeni členové koalice i opozice, doporučila radě vydat nesouhlasné stanovisko s projektem.

Po bedlivém zvážení všech argumentů navrhl klub TOP 09 usnesení, které by umožnilo opětovné projednání projektu s občany a developerem. Zároveň mohly být splněny podmínky, které si městská rada sama určila. Proto jsme navrhli dva níže uvedené body:

1. Zastupitelstvo městské části Praha 4 bere na vědomí petici spolků Bydlení v Hodkovičkách a Přátelské Lysiny a občanů k výstavbě obytného souboru Hodkovičky Nad řekou.

2. Ukládá Radě městské části Praha 4 vydat nesouhlasné stanovisko k projektu do územního řízení obecného souboru Hodkovičky Nad řekou a celý záměr znovu projednat s občany v komisích a Radě městské části Praha 4 vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky z usnesení rady č. 12 R623/216 z 12. zasedání konaného dne 14. 5. 2016.

Bohužel musím konstatovat, že tento návrh podpořily plně pouze kluby TOP 09 a ČSSD. Ostatní kluby Trojkoalice (SZ/KDU-ČSL), STAN, ODS, ANO a Hnutí pro Prahu svým hlasováním znemožnily jeho přijetí. Rada vedená starostou Petrem Štěpánkem (SZ) selhala nejen ve své povinnosti dbát o optimální rozvoj Prahy 4, ale i ve své povinnosti projednat významné stavební projekty s občany.

Strana zelených nejenže nejedná podle svého předvolebního slibu, že bude tvrdě bojovat s developery. Porušuje i další slib, že bude občany plně informovat.

Veřejné fórum s občany Hodkoviček se konalo pouze jednou, a to těsně před zastupitelstvem a po podpisu smlouvy se stavitelem!

Nikdo se nemůže divit občanům Hodkoviček, že toto jednání považují za rozhodnutí o nich bez nich. Zastupitelstvo MČ Prahy 4 nakonec schválilo návrh ODS, který sice bere na vědomí petici, ale neúkoluje Radu ke změně současného stavu.

Jinými slovy, strany koalice se otočily zády k možnosti napravit svá pochybení.

Filip Vácha, předseda Klubu zastupitelů TOP 09

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme