Chceme veřejnou diskuzi o omezení hazardu na Praze 4

21. 4. 2015

TOP 09 je starostou Štěpánkem v jeho vyjádřeních napadána, že účelově svolala mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 4 kvůli tomu, aby zamezila zrušení některých heren na území MČ Praha 4. Toto vyjádření je lež!

Pan starosta se neobtěžoval nás kontaktovat a zjistit proč jsme jako opozice svolali mimořádné zastupitelstvo a snaží se učinit zásadní rozhodnutí ve věci hazardu bez možnosti diskuze s občany a opozicí,“ říká Jan Petr, zastupitel a předseda TOP 09 Praha 4.

Bylo pro nás překvapením, když jsme zjistili, že se má v radě projednávat problematika hazardu v naší městské části. Jednání rady je ze zákona neveřejné a tudíž by se občané dozvěděli až o rozhodnutí rady a nedalo by se zvrátit,“ informuje Filip Vácha, předseda klubu zastupitelů TOP 09 Praha 4. „Podle našich informací se mají na území Prahy 4 zrušit všechny herny a mají se zachovat pouze kasina. Nicméně to znamená, že na území městské části zůstane stále 18 míst provozování hazardu. Dále je potřeba zdůraznit, že se v návrhu rady neřeší nejvíce problematické oblasti například ulice Štúrova a oblast Nuslí. V těchto problémových lokalitách sice dochází ke snížení počtu heren ale kasina, která jsou stejně problematická, zde zůstávají,“ doplňuje Vácha.

Minulá koalice, s účastí TOP 09, odpovídala k problematice hazardu na dopis pana radního Hadravy z magistrátu, kde se jasně vyjádřila, za jakých podmínek mohou být provozovány kasina a popř. herny na území Prahy 4. V jednomyslně schválené odpovědi minulou radou se jasně uvádí, že „na území MČ Praha 4 zachovat pouze kasina a popř. herny, které nejsou v blízkosti škol a zdravotnických zařízení, jsou urbanisticky významně odděleny od cest do školských zařízení a nenacházejí se v sociálně znevýhodněných lokalitách. Taková místa provozování loterií by byla uvedena v příloze k nové obecně závazné vyhlášce.“

V návrhu současné radniční koalice k omezení hazardu, jsou i nadále uvedena kasina, která výše uvedené podmínky zcela jasně nesplňují. Je zřejmé, že noví koaliční partneři Strany zelených se nemusí cítit vázáni předchozím usnesením, ale minimálně Strana zelených je i nadále zastoupena v radě a měli by respektovat svá předchozí hlasování v radě,“ upozorňuje Jan Petr.

TOP 09 se domnívá, že omezení míst, kde je možné provozovat hazard, není dostatečně razantní a je nutné je omezit ještě razantnějším způsobem. Domníváme se, že bez pomoci veřejnosti na zastupitelstvu MČ nebude Strana zelených pod dostatečných tlakem na to, aby začala plnit své předvolební sliby o omezení hazardu, a současně nebude nucena naplňovat proklamace uváděné v koaličních smlouvách, které v tomto volebním období uzavřela,“ říká Filip Vácha. „Rádi bychom, aby se o místech, kde případně bude možné provozovat hazard i nadále, měli možnost vyjádřit dotčení občané, kteří v těchto lokalitách žijí,“ doplňuje Vácha

Pro doplnění je vhodné uvést, že minulá koalice měla jasně definován postup v koaliční smlouvě, kde bylo uvedeno, že „navrhne razantní snížení počtu provozoven hazardu a vyhlásí referendum o nulové toleranci hrazdu.“ V nově uzavřené koaliční smlouvě se Zelení, vedení panem starostou Štěpánkem, „údajně“ zavázali ke „krokům vedoucím k tomu, aby v Praze 4 nebyl provozován hazard.“ Záměrně píšeme, že se „údajně“ zavázali, protože jsme ještě neměli možnost se s nově uzavřenou koaliční smlouvou seznámit a tedy si ověřit, zda se k tomuto zavázali či nikoliv a tuto informaci máme pouze „z doslechu“.

Proto bychom rádi požádali všechny občany Prahy 4, kterým není lhostejná problematika hazardu, který svými negativními dopady ovlivňuje životy nás všech, aby přišli na jednání zastupitelstva, které se má konat v pátek 24. 4. 2015 od 15 hod, a zde podpořili zahájení veřejné diskuze nad tímto tématem a případně podpořili svými vyjádřeními ty zastupitele, kteří chtějí výrazně omezit hazard na našem území, případně ho vykázat úplně z našich ulic,“ uzavírá Jan Petr, zastupitel a předseda TOP 09 Praha 4.

TOP 09 Praha 4

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme