V Kyjích by příští rok mělo vzniknout přírodní koupaliště

3. 4. 2017

Jedním z častých požadavků, které zaznívají na veřejných setkáních s obyvateli, je vybudovat v Praze 14 koupaliště. Prakticky jedinou možností, jež pro naplnění tohoto podnětu radnice má a jež zároveň respektuje jedinečný přírodní ráz lokality, je vybudovat koupaliště na volné ploše vedle Kyjského rybníka.

Právě s touto variantou počítá studie, kterou v loňském roce schválili zastupitelé městské části. Upravuje jak vznik zcela nové koupací plochy, v tomto případě spojené s přírodní čisticí nádrží – tzv. biotopem –, tak i plán na budoucí proměnu celého území v okolí ulice Broumarská a kostela sv. Bartoloměje. „Prvním úkolem je vybudování koupaliště, na to jsme se zaměřili. V současné době probíhá výběrové řízení na projektanta, který zpracuje podklady pro získání územního a stavebního

povolení,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra (TOP 09), do jehož gesce spadá územní rozvoj městské části. Podle předběžné studie proveditelnosti by se – za předpokladu, že vše půjde hladce a podle současného plánu – lidé mohli v Kyjích koupat již příští rok v létě. Cílem je vybudovat celý volnočasový areál s koupací plochou, biotopem i doplňkovými službami. Zásobování vodou bude s největší pravděpodobností zajištěno čerpáním z říčky Rokytky a prostřednictvím několika hloubkových vrtů. Konkrétní způsob navrhne projektant, jehož úkolem bude najít maximálně ekologické, funkční a k rázu krajiny šetrné řešení. Návštěvníci areálu se budou koupat ve vodě splňující parametry takřka pitné vody – „takřka“ z toho důvodu, že nebude chlorovaná, tedy taková,

jakou jsou Pražané zvyklí pít. Její kvality městská část docílí kombinací biotopu coby kořenové čističky

a moderní úpravny vody. Přes tu bude voda z Rokytky, případně voda načerpaná z vrtů, „procházet“, než se dostane do přírodního čisticího jezírka – biotopu. Ten bude obsahovat rostliny a písky, které přírodní cestou proces čištění dokončí. Takto upravená voda bude následně přečerpávána do koupací nádrže. Studie vychází z toho, že najednou budou moci být v areálu zhruba dvě stovky osob, maximální denní kapacita je pak lehce přes tisícovku.

Dvojí funkce mlhoviště

Vedle koupaliště budou součástí areálu také sprchy, toalety, převlékárny, sauna, kurty, hřiště na beachvolejbal či občerstvení v podobě biobaru. „V plánu je také vybudovat vstup pro lidi s omezenými možnostmi pohybu a takzvané mlhoviště. To bude mít dvojí funkci. Návštěvníky příjemně

ochladit, ale také očistit od opalovacích krémů nebo repelentů před tím, než se půjdou koupat. Usnadní to udržování vody v dobré kvalitě,“ vysvětluje starosta Vondra. Na přípravu projektu není městská část sama. Úzce spolupracuje s odborníky, kteří mají s realizací obdobných akcí bohaté zkušenosti. S biotopem coby přírodní čističkou Praze 14 radí například prof. Ing. Jan Vymazal,

CSc., vedoucí katedry aplikované ekologie České zemědělské univerzity v Praze. Čističky tohoto druhu se podle něj používají na čištění odpadních vod z rafinerií, papíren, textilních továren či kožedělných závodů. „V zemědělství se pak využívají nejen pro eliminaci dusíku, fosforu, ale i k odstranění pesticidů a herbicidů z difúzního znečištění. Použití je opravdu široké. Fakticky tak většímu využití brání spíš předsudky úředníků a technologů, kteří si prostě nedovedou představit, že by čistička na přírodní bázi mohla být dostatečně účinná a spolehlivá,“ uvádí profesor Vymazal. V tuto chvíli odhadované náklady na vybudování areálu s biotopem a koupalištěm činí necelých 30 milionů korun, provozní výdaje se odhadují na zhruba 1,4 mil. korun ročně. Radnice očekává, že investice bude provozně udržitelná bez dalších dotací.

Převzato z časopisu Městské části Praha 14 "Čtrnáctka"

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme