16. 1. 2018

Také v roce 2018 začne městská část s řadou projektů, případně bude pokračovat v těch již „rozjetých“. Na následujících řádcích se můžete seznámit s novinkami v dopravě a péči o zeleň či s plány na revitalizaci veřejného prostoru. Ve výčtu nebudou chybět ani projekty na výstavbu a rekonstrukci budov.

Stavby a rekonstrukce

Rozhledna Doubravka XIV.

Od loňského roku „roste“ v lesoparku Čihadla nová, 23 metrů vysoká dominanta městské části – rozhledna Doubravka XIV. Jejím autorem je známý architekt prof. Ing. arch. Martin Rajniš a jeho Huť architektury, která vyhlídkovou věž také staví. Po finanční stránce jde Doubravka za společností Landia Management, s. r. o., po dokončení přejde stavba do správy městské části. Kdo celou situaci sleduje, ví, že rozhledna už měla vítat návštěvníky, práce však nabraly zpoždění. Důvodů posunutí termínů je podle Huti architektury celá řada. Od komplikací při pořizování odpovídajícího materiálu (Doubravka je skoro celá z akátového dřeva) přes přetíženou stavební sezonu až po samotný fakt, že jde o unikátní stavbu, což znemožňuje do puntíku předvídat všechny možné překážky. „Doubravka je jiná než běžné rozhledny. Je zde mnoho neznámých: statika, spoje, materiál, pracnost…“ vysvětloval v rozhovoru pro časopis Čtrnáctka architekt MgA. David Kubík z Huti architektury. Situaci nepřidala ani silná vichřice, která se Českem prohnala na konci loňského října a část rozestavěné Doubravky poničila. Vzhledem k tomu, že přes zimu práce pokračovat nemohou, realizátorský tým se na Čihadla vrátí až na jaře.

KC Hloubětínská 55

Pozitivního posunu se v posledních měsících dočkala stavba komunitního centra Hloubětínská 55 (H55), které bude stát na volné ploše u památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křižovnického dvora. Na konci loňského roku radní městské části vybrali dodavatele zakázky a rovnou se už začalo i se samotnými pracemi. H55 po svém dokončení nabídne multifunkční sál, klubovny, kavárnu, svou pobočku tu bude mít Městská knihovna. „Mám radost, že se konečně začalo s výstavbou. Hloubětín si vlastní  komunitní centrum zaslouží,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová(TOP 09), která má H55 a řadu dalších projektů ve své gesci.

Základní umělecká škola a komunitní centrum na Jahodnici

Vedle Hloubětína bude mít své nové komunitní centrum také Jahodnice. Současná vilka v parku Československých legionářů momentálně slouží jako sousedské centrum, radnice si však pro objekt a přilehlé plochy přeje všestrannější využití, a proto se rozhodla pro celkovou rekonstrukci areálu. Jeho součástí je kromě vily a zahrady také stará přístavba, která ustoupí zcela nové stavbě – budoucímu komunitnímu centru. Zrekonstruovaná vilka bude sloužit jako pobočka hornopočernické Základní umělecké školy. Pokud vše půjde podle plánu, „liduška“ první děti přivítá už letos na podzim, nové komunitní centrum by mělo být otevřeno v roce 2019.

Náměstí v Hloubětíně

Co se velkých městských projektů na území Prahy 14 týká, patří mezi ty nejčastěji skloňované dlouhodobě řešená rekonstrukce náměstí u stanice metra Hloubětín. Investorem chystané proměny je Technická správa komunikace hl. m. Prahy, která se stavem náměstí zabývá zhruba od roku 2005. Počítá se zde například s úpravou povrchu náměstí, s novým rozvržením zelených ploch, doplněním mobiliáře či zkulturněním stánkového prodeje. „Současná podoba projektu zároveň reaguje na nedávné petice místních obyvatel, na jejichž základě bylo výrazně omezeno původně plánované kácení stromů,“ poukazuje radní Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09). Předpokládaný termín realizace hlavní město, respektive TSK hl. m. Prahy, posunulo už několikrát. V tuto chvíli počítá s tím, že na jaře začne s výběrem dodavatele a ve druhém čtvrtletí roku 2018 již přímo s revitalizací.

Domov pro seniory Bojčenkova

Další významnou stavební investicí, do které se chce letos radnice pustit, je rekonstrukce stávajícího Domova pro seniory v Bojčenkově ulici na Černém Mostě. Původní záměr „zvednout“ budovu o dvě patra městská část na základě požadavků obyvatel žijících v okolí zrušila. Nižší části objektu se pouze dorovnají tak, aby měla celá budova stejnou výšku. Vedle těchto prací se dále počítá s opravou fasády, vybudováním výtahu, úpravami interiéru a s obnovou vybavení. V současnosti městská část připravuje projektovou dokumentaci a řeší náhradní ubytování pro seniory, kteří v domově bydlí.

Výstavba tělocvičny v ZŠ Šimanovská

Kyjská ZŠ Šimanovská se navzdory své dvě stě let dlouhé historii dodnes potýká s tím, že její žáci nemají kde sportovat. To by se mělo v nejbližších letech změnit. Městská část chystá výstavbu nové tělocvičny a další úpravy budovy. S výstavbou by se mělo začít ještě letos, dokončení prací je předběžně naplánováno na první pololetí roku 2019.

 

Hřiště, parky, zeleň, revitalizace prostoru

Park U Čeňku

Po více než dvou letech jednání a odkladů se na sklonku loňského roku hlavní město konečně pustilo do dokončení revitalizace parku U Čeňku. Jeho podoba se tak alespoň částečně přiblíží tomu, co pražský magistrát místním občanům sliboval. „Cílem je rozšířit cestní síť tak, aby bylo v parku dostatek prostoru vyhrazeného jak pro in-line bruslaře, tak zvlášť pro pěší,“ řekla radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková. S pracemi na dvou hřištích – jednom pro děti, druhém pro dospělé v podobě venkovní posilovny – má Praha začít v lednu. Vybuduje je společnost Lesy hl. m. Prahy, která v parku v posledních dvou letech zasadila bezmála 400 nových alejových stromů a asi sedm tisíc lesních sazenic, které jsou v oplocenkách.

Prostor pro hry v přírodě na Hutích

Proměnou v následujících dvou letech projde travnatá plocha v ulici Jamská, kde radnice plánuje vytvořit prostor pro hry v přírodě. Loni v září k tomuto projektu městská část zorganizovala v pořadí už druhé veřejné projednání. „Lidé měli možnost připomínkovat připravenou krajinářsko-architektonickou koncepci. Územní plán oblast chápe jako tzv. zeleň městskou krajinnou, hrací plocha bude tudíž vybudována z přírodních materiálů,“ vysvětluje místostarostka Ing. Ilona Picková, která má na starosti dopravu a životní prostředí. V letošním roce začnou odborníci pracovat na dokumentaci pro získání územního rozhodnutí. Samotná realizace se předpokládá v roce 2019. V plánu je vystavět tematicky laděnou cestní síť, mraveniště, které bude částečně sloužit i jako prolézačka, nebo třeba domeček v korunách stromů.

Přírodní koupaliště a biotop v Kyjích

Jedním z projektů, jimiž chce městská část zkvalitnit využití veřejného prostoru, je vybudování koupaliště propojeného s přírodní čisticí nádrží – tzv. biotopem. „Projekt vychází ze studie, již v roce 2016 schválili zastupitelé městské části. Naším cílem je vybudovat volnočasový areál při ulici Broumarská, který kromě možnosti koupání nabídne i doplňkové služby. Při zpracovávání jeho návrhu byl kladen mimořádný důraz na přístup i pro handicapované, zejména pro vozíčkáře. Počítá se nejen s kompletním provozním zázemím, ale například i se saunou, hřištěm na beachvolejbal, biobarem nebo s tzv. mlhovištěm, které návštěvníky ochladí a zároveň je před vstupem do vody očistí od opalovacích krémů nebo repelentů,“ popisuje projekt starosta Mgr. Radek Vondra (TOP 09), do jehož gesce spadá územní rozvoj městské části. Pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace, bude nový volnočasový areál pro veřejnost otevřen letos v srpnu.

Park pro bikery na Jahodnici

Na pravomocné rozhodnutí v rámci územního řízení čeká projekt na vybudování parku pro bikery na Jahodnici. „Předpokládáme, že s výstavbou začneme ve druhé polovině letošního roku,“ říká radní Irena Kolmanová (TOP 09). Park s hliněnými a jílovými překážkami vznikne za areálem TJ Kyje. „Jak už jsem uvedla dříve, počítá se se dvěma úrovněmi složitosti. Na místě bude také vysázena nová zeleň, vznikne tu cyklostezka, dětské hřiště či zázemí pro občerstvení,“ doplňuje radní Kolmanová.

Pískovna Bílý kůň

Fejkova pískovna na Hutích, známá spíše pod názvem „Bílý kůň“, dlouho zůstávala nepovšimnuta. Až v posledních dvou letech se o tuto jedinečnou báňsko-technickou památku začala zajímat městská část. Z popudu dobrovolníků, mimo jiné i ze Svazu ochránců přírody, tehdy vzklíčila myšlenka zpřístupnit podzemní prostory Bílého koně lidem. Začalo se na tom pracovat. „Cesta to nebyla jednoduchá. Naráželi jsme na různé překážky majetkového, finančního i technického druhu. Nyní to však vypadá, že to ještě letos začne v pískovně žít,“ říká s úsměvem radní Irena Kolmanová (TOP 09). V lednu radnice dokončí úklid prostor a práci na jejich zabezpečení. „Na přelomu ledna a února chceme začít s přípravou projektu na park, který by vznikl na povrchu, tedy nahoře nad pískovnou, a na osvětlení či na dalších pracích spojených se zpřístupněním podzemí,“ dodává radní Kolmanová. Pokud vše půjde dobře, památka by podle ní mohla první návštěvníky přivítat ještě letos na podzim.

Projekt Vybíralka 25

Projekt Vybíralka 25, který má sloužit jako základ pro velkou studii celoměstské sídlištní revitalizace, bude pokračovat i v roce 2018. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy   zpracoval koncepční studii, jež je výsledkem více než dvouleté spolupráce mezi ním, Prahou 14 a obyvateli vnitrobloku ve Vybíralově ulici. V současnosti Technická správa hl. m. Prahy vybírá firmu, která na základě této koncepce, schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy i Radou MČ Praha 14, zpracuje projektovou dokumentaci. „Přímo za městskou částí jde v tomto ohledu revitalizace prostoru před ZŠ Vybíralova a revitalizace atria. Chystáme na to dílčí projekt, na jehož realizaci však předpokládáme finanční podporu hlavního města Prahy,“ uvádí starosta Radek Vondra (TOP 09). V rámci této akce bude městská část řešit například efektivní nakládání s dešťovou vodou, postará se o novou výsadbu, mobiliář a cestní síť. Obnova vnitrobloku jako taková bude postupná, rozdělená do série dílčích, dlouhodobějších projektů.

Fitpark a skatepark u Plechárny

Volnočasové a sportovní zázemí v letošním roce rozšíří nový fitpark u centra Plechárna, jehož výstavbu finančně podpoří hlavní město Praha. Půjde o venkovní plochu s fitness prvky na zahřátí a posílení těla. Mladým lidem, zejména těm, kteří svůj volný čas tráví nejraději jízdou na skatu, udělá radost rekonstrukce současného skateparku u Plechárny. Začala už v loňském roce, hotovo bude nejpozději na jaře. Původní, dřevotřískové překážky a rampy nahradí betonové. Díky novému provedení park nejen více vydrží, ale bude i méně náročný na údržbu.

 

Převzato z měsíčníku Městské části Praha 14 „Čtrnáctka“

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme