Kampaň Respektuj 18! poprvé také v Praze

27. 3. 2017

V letošním roce jsme se rozhodli rozšířit výčet preventivních aktivit na Praze 14 a zapojili jsme se jako první pražská městská část do kampaně Respektuj 18!. Jedná se o ověřený projekt Plzeňského Prazdroje, který se chová jako zodpovědný výrobce a snaží se změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými. Cílí primárně na všechny dospělé, majitele a provozovatele restaurací a prodejen či večerek, kde je možné alkohol zakoupit.

Do kampaně Respektuj 18! se zapojí žáci základních škol, proběhne také putovní tematická výstava a s kampaní se bude moci setkat i veřejnost, a to na tradičních akcích Prahy 14. Pro návštěvníky bude připraven stánek, v němž budou hostesky informovat o kampani a rozdávat propagační předměty. Součástí kampaně bude také AntiFETfest - soutěžní festival amatérských filmů žáků základních a středních škol, který ve spolupráci s městskými částmi pořádá Magistrát hl. m. Prahy.

Irena Kolmanová 

radní městské části Prahy 14