Horní Počernice budou mít Lavičku Václava Havla

27. 3. 2017

K záplavě emotivních zpráv, kterými jsme v poslední době všichni díky dojemné péči hlasitých bojovníků za „lepší budoucnost v podobě návratu o třicet let nazpět“ zásobeni v míře více než vrchovaté, bych rád připojil jednu z opačného názorového spektra.

V Horních Počernicích totiž bude dne 18. května 2017 slavnostně odhalena Lavička Václava Havla – pozoruhodné a nepřehlédnutelné dílo Bořka Šípka (mj. Havlova „dvorního“ architekta a designéra, jehož dílo se těšilo a těší velkému mezinárodnímu renomé), které bude nejen důstojnou a originální upomínkou na našeho prvního porevolučního prezidenta, ale také pamětním místem (tak zní i jeho oficiální charakteristika) sloužícím k připomenutí podstaty a důležitosti dialogu i prostého lidského setkávání se. Objekt Lavičky Václava Havla se skládá z kovového bronzově patinovaného stolku, ke kterému jsou pevně připojeny dvě k sobě vzájemně mírně natočená kovová křesla s týkovým dřevem a skleněnými artefakty ve tvaru barevných srdcí z dílny Bořka Šípka. Prostředkem stolku prorůstá lípa jakožto symbol českého národa a státnosti - a také symbol dialogu, který jakoby lípu živil a podněcoval její růst. (Jedná se tedy také o jakousi modernizovanou variantu kdysi u nás tak populárních „stromů republiky“, které dodnes najdeme na řadě míst České republiky). Hornopočernická Lavička Václava Havla bude umístěna v parkovém prostoru před Divadlem Horní Počernice, takže její již tak silná symbolika  bude posílena ještě právě o bezprostřední propojení s divadlem, ve kterém je dialog základním a nejdůležitějším stavebním kamenem všeho dění. Stejně jako je i ústředním tématem naší současnosti – vyzývá k rozhovoru a upomíná na to, že je nezbytné neustále se snažit o vzájemnou domluvu a společně hledat nejlepší řešení palčivých společenských a politických otázek, jakkoliv je to leckdy složité. Blízkost Lavičky Václava Havla a divadla bude přirozeně připomínat také jednu z nejpozoruhodnějších kapitol moderních hornopočernických dějin, kterou byla premiéra Havlovy Žebrácké opery v roce 1975 (více se o této události můžete dočíst např. ve skvělé knize Gauneři z Horních Počernic obsahující množství dobových fotografií Bohdana Holomníčka, kterou uspořádala Anna Freimanová).   

Podnět ke zřízení Lavičky Václava Havla v Horních Počernicích do prostoru u divadla vzešel v rámci komise kultury od Top 09. Podpora komise, která je složena ze zástupců téměř všech politických uskupení v hornopočernickém Zastupitelstvu i zástupců nezávislých občanů a mj. usiluje o oživení veřejného prostoru vhodnými uměleckými díly, byla jednoznačná. Zejména díky člence komise kultury a radní městské části Haně Čížkové (Šance pro Počernice) a radní pro životní prostředí Aleně Šefčíkové (Top 09) se podařilo záměr prosadit i v Radě MČ Prahy 20 a získat její podporu. Původní návrh počítal s uspořádáním veřejné sbírky mezi občany, což se však ukázalo jako administrativně značně problematické a především nesmírně zdlouhavé. Díky starostce Haně Moravcové (Šance pro Počernice) se však podařilo zajistit většinu potřebných finančních zdrojů od hornopočernických podnikatelů - cena Lavičky Václava Havla se pohybuje kolem 250.000 Kč, k čemuž je nutné připočíst ještě náklady související s jejím umístěním a kamerovým systémem jakožto součástí ochrany proti případným vandalům. Většinu z částky za pořízení Lavičky Václava Havla přitom tvoří cena za vytvoření vlastního díla, honorář pro autora díla Bořka Šípka vyplácený jeho dědicům, další podíl pak má Knihovna Václava Havla a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.  

Jména dárců, bez nichž by nebylo možné dílo v Horních Počernicích umístit, budou jako výraz díků umístěna na tabulce přímo u Lavičky Václava Havla. Právě díky nim se Horní Počernice v květnu letošního roku alespoň v tomto ohledu připojí k městům jako je Washington (zde je Lavička Václava Havla umístěna od roku 2013 v prostoru  Georgetownské univerzity), Dublinu (zde je lavička umístěna v centrálním městském Parku sv. Patrika), Barcelona (zde je lavička umístěna vedle katalánského parlamentu),  k italským Benátkám (Lavička je umístěna na ostrově  San Servolo), anglickému Oxfordu (lavička je umístěna v areálu zdejší univerzity), nizozemskému Haagu (Lavička je zde umístěna u Staré radnice), americkému Portlandu (lavička je součástí univerzitního areálu) či Tel Avivu (rovněž je součástí areálu univerzity) a dalším. Z českých měst se pak Horní Počernice přidají např. k Českým Budějovicím, Hradci Králové, Plzni, Novému Boru, Karlovým Varům, Pardubicím, Krásné lípě, Liberci, Kroměříži, Černošicím či zatím nejčerstvěji k Ústí nad Labem aj. Celkově bude hornopočernická Lavička Václava Havla v pořadí dvacátá první na světě a třináctá v České republice. V Praze se přitom bude jednat o již druhou Lavičku Václava Havla – její starší sestra je již od 1. května 2014 umístěna na Maltézském náměstí.

Snaha připomenout Havlovu osobnost i dílo a přihlásit se tak k jeho odkazu a tím i k ideálům liberální demokracie a prozápadního směřování naší republiky vyvolala u některých občanů značnou a někdy vysloveně agresívně se projevující nelibost. Pokud někdo sledoval diskuzi k tomuto tématu probíhající na veřejných sociálních sítích, mohl snadno nabít dojmu, že se ocitl v prostoru, kde by nejpřiléhavějším vyjádřením ambicí a intelektuálního rozměru některých diskutujících byly nejspíše vidle zapíchlé do sousedovy kozy. Nad racionálními a akceptovatelnými argumenty požadujícími zachování plané třešně, která měla být podle jednoho z návrhů nahrazena Lavičkou Václava Havla a spolu s sní i mladou lípou, dominovaly urážky vůči radním, hysterické reakce pokoušející se vyvolat dojem, jakoby měli být „kvůli Havlovi“ vykáceny cenné a ničím nenahraditelné stromy (šlo skutečně pouze o planou třešeň), neinformované obavy o nebohou lípu, která podle mínění kritiků po čase údajně vroste do stolku a bude velmi trpět (nevroste, stolek je samozřejmě rozšiřitelný a lze jej rozšiřovat až cca do stoletého stáří lípy a samozřejmě i kdykoliv odstranit), urážky umělců obecně (byli částí diskutujících shledáni zcela nedůvtipnými a dle mínění některých diskutérů zjevně neschopnými chápat, že stromy časem rostou...), ale nechyběly dokonce ani jedovaté urážky před pěti lety zesnulého Václava Havla apod. V Horních Počernicích je současná vlna „buranokracie“ patrná už dlouho a někteří komunální politici na ní založili svou politickou kariéru ihned po posledních komunálních volbách. Tak se také v Horních Počernicích stejně jako na jiných místech republiky statečně a hlasitě  bojuje proti všemu, co „hrozí“ přerůst ty nejnižší a nejtriviálnější obzory.

Jak je vidět, Václav Havel určitý typ lidí vždy provokoval a vždy je provokovat bude. Byl a stále je terčem posměchu a nenávisti od lidí, kteří vyznávají jiné hodnoty než které symbolizoval on. Je to zřejmě osud skutečně velkých osobností a do jisté míry také ukazatel povah, názorů, hloubky i mělkosti lidskosti a stavu myslí. Momentálně se v Horních Počernicích navzdory vzteku a dotčenosti mnohých nepřátel demokracie a Havlových kritiků posunul, alespoň z mého pohledu, velmi výrazně ke kladnému znaménku. Budiž za to velký dík všem, kteří se o to zasloužili. Zvláště šťastný jsem pak z toho, že se podařilo hornopočernickou Lavičku Václava Havla prosadit v ideálním (protože rozumně kompromisním) řešení, kdy zůstane třešňová pláňka zachována a Lavička Václava Havla bude umístěna opodál. Občané se tak budou moci pláňkou i nadále těšit a opodál budou mít lavičku s lípou a tak mohou být všichni, kterým šlo skutečně o podstatu problému, právem spokojeni.    

Na slavnostní odhalení hornopočernické Lavičky Václava Havla dne 18. května 2017 samozřejmě všechny srdečně zveme! Odhalení začne v 18:00 u Divadla Horní Počernice, občerstvení a hudba jsou zajištěné, vstup zdarma! 

Ladislav Stýblo

člen TOP 09 Horní Počernice