× Pohněme s tím. Společně!

Praha 14 má novou stezku pro pěší i cyklisty. Spojuje Černý Most a Kyje

13. 7. 2020

Obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 14 mohou při svých procházkách využívat novou stezku spojující černomostecký Rajský vrch a rekreační oblast v okolí Kyjského rybníka. „Stezka měří asi 430 metrů, je určena pěším, případně cyklistům, kteří se nebojí jízdy do kopce“, říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má v Praze 14 na starosti oblast dopravy.

Nová trasa začíná u křižovatky ulic Vajgarská a Broumarská a končí v ulici Dobrovolného. „Nejen že si díky ní obyvatelé Černého Mostu mohou zkrátit cestu do Kyjí a naopak, představuje také další alternativu, jak se příjemně projít lesem při cestě na rozhlednu Doubravka. Stezka je koncipována tak, aby plnila jak rekreační, tak dopravní funkci,“ vysvětluje místostarosta Hukal. I s technologickými přestávkami trvala výstavba stezky půl roku. Na pokrytí nákladů na její vybudování (7,1 milionu korun) městská část získala dotaci od hlavního města Prahy. „Hlavní město dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na rozvoj cyklistické a pěší dopravy. Je to trend, který má pozitivní dopady na zdraví lidí i tvář města jako takovou. Do budování stezek pro bezmotorovou dopravu město v posledních letech investovalo stovky milionů korun,“ říká náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, do jehož gesce spadá mimo jiné i optimalizace městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí. O aktivním rozvoji cyklostezek a dalších obdobných tras svědčí celá řada aktivit. Například loni v listopadu bylo otevřeno nové spojení mezi hloubětínskou Bažantnicí, kbelským letištěm a Satalicemi, respektive další stezka postupně vznikající Severovýchodní cyklomagistrály. Co se Prahy 14 týká, aktuálně se připravuje například i projektová dokumentace pro budoucí stezku podél ulice Českobrodská. Ta propojí městskou část s centrem Prahy.

 

Tento text byl převzat z měsíčníku městské části Praha 14 - Čtrnáctka

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme