Plánování s veřejností: Vybíralka se mění, obnova čeká i Lehovec

19. 3. 2021

Jedním z velkých témat posledních několika let je revitalizace pražských sídlišť. Jako první vlaštovku v cestě za postupnou nápravou jejich typických neduhů – anonymity, zanedbané zeleně či nedostatku příležitosti pro aktivní trávení volného času – radní hlavního města Prahy zvolili obnovu vnitrobloku ve Vybíralově ulici na Černém Mostě. První část revitalizace, v tomto případě v režii městské části, má být letos hotova, zároveň se začíná s plánováním proměny Lehovce. Pracím, které probíhají a ještě budou probíhat v rámci projektu Vybíralka 25, předcházela série veřejných projednávání, výstav, happeningů a dalších setkávání s obyvateli vnitrobloku organizovaná Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Jejím cílem bylo posbírat data pro potřebné studie, respektive plán revitalizace. Aktuálně jsou v různých fázích příprav či realizace dva projekty – jeden finančně i technický náročnější, který zpracovává Magistrát hl. m. Prahy, a druhý méně rozsáhlý, který má na starosti Praha 14. Magistrátní projekt vedle úpravy zeleně řeší především rekonstrukce komunikací – konkrétně ul. Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryksova. „Hlavní část jeho realizace, která se předpokládá příští rok, je v režii Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). Nyní je třeba ještě projektově dořešit dodatečné požadavky městské části na doplnění veřejného osvětlení s nabíjecími pointy na elektromobily,“ říká koordinátor participace Prahy 14 Nikola Šindler. Druhý dílčí projekt, který má na svých bedrech městská část, bude finišovat letos. V jeho rámci se postupně mění areál ZŠ Vybíralova i MŠ Vybíralova a Jahoda. „Začali jsme loni – rekonstrukcí atria školy, které je již prakticky dokončené, během měsíce zde přibude zeleň a mobiliář. V místě jsme již také vybudovali nové cesty, osvětlení vsakovací plochy a trávníky, dokončili pobytové schody či vsakovací dlažbu před školou,“ vyjmenovává místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09), která má v gesci investice městské části. Až se oteplí, bude kolem sadu ZŠ Vybíralova vybudován gabionový plot, který následně – během dvou až tří měsíců – „olemuje“ i pozemek MŠ Vybíralova a Jahoda. „Bude osázen břečťanem, který během dvou až tří let plot obroste a krásně ho oživí,“ doplňuje místostarostka Kolmanová. Značná část projektu je podle ní věnovaná efektivnímu nakládání s dešťovou vodou. „Zasakovací povrchy dovedou vodu odvést tam, kde je potřeba, aby měla zeleň vláhu i během teplejších období. Zároveň se voda nedrží v místech, kde by dělala více škody než užitku,“ uvádí místostarostka Kolmanová. Do letošního listopadu, kdy by měl být projekt městské části již kompletně hotový, budou mimo jiné vybudovány ještě mlatové cesty a pavilon na hřišti Jahoda. Ten poslouží jako zázemí pro návštěvníky hřiště. Celkové náklady na tu část projektu Vybíralka 25, kterou realizuje městská část, šplhají k 24 milionům korun. Z toho bezmála 5 milionů korun pokrývá dotace ze Státního fondu životního prostředí a další téměř devítimilionová finanční injekce je od hlavního města Prahy.

 

Dotazník vyplnily stovky lidí

 

Obdobný projekt, kterým prošel a prochází vnitroblok Vybíralova, nyní čeká také obyvatele Lehovce. I v tomto případě se pracuje s myšlenkou spolupráce veřejnosti, klíčových aktérů z dané oblasti – například zástupců neziskového sektoru či škol, městské části a IPR. „Počítá se s využitím nových plánovacích metod, například tzv. projektových karet, které pojmenovávají základní obrysy projektu k jeho prezentaci. Nyní jsme ve fázi přípravy celého procesu plánování, tedy určení jednotlivých fází, jejich časové náročnosti, toho, kdo bude mít co na starosti. Vše se dělá s ohledem na to, že jde o svého druhu pilotní projekt, po jehož vyhodnocení vznikne celoměstský program pro všechny městské části,“ nastiňuje koordinátor participace Nikola Šindler. V prvním březnovém týdnu končí dotazníkové šetření mezi obyvateli, jež probíhalo jak elektronickou formou, tak osobně. Zúčastnilo se ho již několik stovek lidí z Lehovce i z přilehlých lokalit. „Lidé v rámci šetření uváděli, co je podle nich třeba v oblasti změnit, co jim zde chybí, přicházeli s podněty. Nyní je třeba získané materiály vyhodnotit a zpracovat do podkladových materiálů pro městskou část, Magistrát hl. m. Prahy i Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, tedy realizátory budoucí obnovy lokality,“ vysvětluje koordinátor.

 

Tento text byl převzat z měsíčníku městské části Praha 14 „Čtrnáctka“.