Musíme šetřit, ale rozvoj městské části pro nás zůstává prioritou

14. 1. 2021

„Všichni se musíme uskromnit a být trpěliví. Věřím, že společně krizi překonáme,“ říká v novoročním rozhovoru starosta MČ Praha 14 Mgr Radek Vondra. 

Začneme bilancováním. Jaký pro vás byl uplynulý rok? 

Náročný, samozřejmě. Asi jako pro všechny. Na radnici jsme se museli popasovat s chaotickými rozhodnutími vlády, která navíc stále neberou konce, zejména v první koronavirové vlně nastavit potřebné procesy, abychom obyvatelům, našim příspěvkovým organizacím a částečně i místním lékařům zajistili maximální informovanost, ochranné pomůcky, dezinfekci či funkční krizové telefonní linky, nebo pomáhat školám se zajištěním techniky pro distanční výuku. Pandemie nám toho vzala a ještě vezme hodně, na druhou stranu musím říci, že ne všechno, co přinesla, bylo vyloženě špatné. 

Jak to myslíte? 

Ve shonu všedních dní člověk snadno zapomíná. Zapomíná na to, co je opravdu důležité. Mimo jiné, jak podstatné je, aby si rodiče udělali čas na své děti a naopak, abychom si uměli říct, že se máme rádi, že jsme pro sebe vzájemně důležití, pomáhali si. Krize nám tohle všechno připomněla. I to, že si máme vážit všedních maličkostí – třeba jen toho, že si můžeme dojít koupit boty, vyrazit na koncert nebo do divadla. Lidé se spojili, aby šili roušky nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří si takto pomoci nemohli, dobrovolníci pečují o nemocné, chodí seniorům pro léky nebo na nákupy, sestřičky a lékaři dělají první poslední, aby zachraňovali životy i za cenu ohrožení těch vlastních… Všem těmto lidem děkuji. Ano, zažíváme těžké časy, ale rok 2020 pro mě byl i o něčem jiném – byl rokem setkání s lidskostí v tom nejryzejším slova smyslu. A kdyby už za nic jiného, za toto jsem rád. 

Koronavirová krize se projevila, projevuje a ještě dlouho projevovat bude. Mimo jiné i na ekonomice. Co to znamená pro Prahu 14 a její rozpočet? 

Už v roce 2020 došlo k zásadnímu snížení příjmů městské části. Z důvodu poskytnutí úlev se výrazně méně vybralo na pronájmech, nakupovali jsme množství ochranných pomůcek pro úřad, školy, další příspěvkové organizace a částečně i pro zájemce z řad veřejnosti, vypadly příjmy z poplatků za ubytování… Co přesně se bude dít v roce 2021 zatím nevíme, jsme ve velké nejistotě, jak vláda rozhodne a nakolik se nakonec příjmy rozpočtů obcí sníží. (Pozn. red.: V době, kdy rozhovor vznikal, nebylo na úrovni státu rozhodnuto o vládou zamýšlených daňových úpravách, které mají zásadní vliv na rozpočty obcí a krajů – například o možném zrušení superhrubé mzdy). 

Ale nutnosti šetřit se asi nevyhneme, ne? 

To bez debat. Peněz samozřejmě bude méně, ekonomické dopady pandemie jsou obrovské, to vidí každý a nemusí být odborník. Za nás mohu říct, že uděláme vše pro to, aby byly zachovány investiční priority, tedy aby byly peníze na rozvoj městské části. I za cenu maximálního seškrtání provozních výdajů. Všichni se musíme uskromnit a být trpěliví. Věřím, že společně krizi překonáme, i když je jasné, že to nebude zrovna jednoduché. 

Zůstaňme tedy u těch investic. Co na rok 2021 městská část plánuje? 

V ZŠ Generála Janouška, Bratří Venclíků a Šimanovská vybudujeme odborné učebny. Zároveň budeme pod patronací kolegyně místostarostky PhDr. Zuzany Jelenové pokračovat v tzv. rekuperacích (pozn. red.: nucené větrání s rekuperací), které jsou velmi důležité i s ohledem na dnešní dobu, tedy pro snížení rizika šíření nákazy covid-19. Rekuperační jednotky mimo jiné zajišťují stálou výměnu vzduchu ve třídách a jeho filtraci od nečistot z venku. Navíc s minimálními ztrátami tepla. S výjimkou dvou budov, kde to nebylo technicky možné, mají díky dotacím od Státního fondu životního prostředí tyto jednotky již všechny základní školy. Protože jsme uspěli i s navazujícími žádostmi o finanční podporu, v následujících dvou letech – tedy v roce 2021 a 2022, bude tento systém naistalován i ve školkách a na Poliklinice Černý Most. 

Co se školství týká, připravuje toho radnice víc. Jak je na tom například projekt na tzv. zelené střechy v ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ Generála Janouška? 

Velmi dobře. V prosinci jsme obdrželi informaci od Ministerstva životního prostředí, že nám schválilo žádost o dotaci na jejich realizaci. Bez ní bychom si takový projekt vůbec nemohli dovolit i za, řekněme, finančně veselejší situace. Na uvedených školách vzniknou nejen hezké nové střechy, které budou, zjednodušeně řečeno, spořit energie, čistit vzduch a tlumit hluk, ale plánujeme tu také umístění fotovoltaických panelů. Náklady na provozy škol se ještě sníží. A navíc tak jedeme v dlouhodobě nastaveném trendu. 

Myslíte ekologicko-úsporném trendu? 

Přesně tak. Každý projekt, který chystáme, posuzujeme z hlediska ekologie. Týká se to například i aktuální rekonstrukce radniční budovy v ulici Bratří Venclíků. Po jejím dokončení bude energetická spotřeba objektu nižší zhruba o polovinu. A za zmínku v tomto smyslu určitě stojí i rozvoj bezmotorové dopravy – výstavba cyklostezek a cyklotras, opravy chodníků či projektů zaměřených na bezpečnost dětí při cestách do škol, kterým se věnuje pan místostarosta Ing. Petr Hukal. Děkuji mu za to, stejně jako za péči o všechny ostatní dopravní investice a projekty v Praze 14. 

Když už jsme u těch ekologických témat… Jaké plány má Praha 14 ve vztahu k místní Agendě 21 (MA21)? 

Velké. V rámci naplňování tohoto mezinárodního programu budeme letos usilovat o vstup do kategorie A. Místní Agenda 21 je, opět zjednodušeně řečeno, zaměřena na zlepšování služeb městské části směrem k veřejnosti, na podporu participace obyvatel na rozvoji Prahy 14 i na udržitelný rozvoj a globální zodpovědnost. Zatím jsme v kategorii B, přičemž i to je velký úspěch. V rámci MA21 jsme jedinou městskou částí v celé České republice, která tohoto dosáhla. A jak věřím, budeme ještě lepší. Naplňování programu, stejně jako investice městské části nebo péči o zeleň a o dětská hřiště má v gesci paní místostarostka Mgr. Irena Kolmanová. I jí patří můj dík za dobře odváděnou práci.

Velkým tématem místních obyvatel je dlouhodobě i výstavba mateřské školy na Hutích, kde takové zařízení chybí. Je v tomto nějaký posun? 

Zajistit pro tuto část Prahy 14 mateřskou školu je jednou z našich priorit. Bohužel jde o finančně velmi náročnou záležitost, takže prosíme o trpělivost. Nicméně – podařilo se nám připravit studii, která počítá s výstavbou nového objektu na zelené ploše pod bytovou výstavbou Panorama. V roce 2021 bychom rádi zpracovali projekt a zajistili financování výstavby. 

Co projekty na zvelebení veřejného prostoru, případně rozvoj zelených ploch? 

Stále se pracuje na úpravě podzemních prostor pískovny Bílý kůň a na přípravě parku na povrchu, letos dokončíme park pro bikery na Jahodnici, bude pokračovat úprava okolí ZŠ Vybíralova v rámci projektu Vybíralka 25, pokud se nám podaří sehnat finanční prostředky a vyřešit aktuální komplikace s příjezdovou cestou, rádi bychom ve spolupráci s architektem Martinem Rajnišem vybudovali kiosek u rozhledny Doubravka. V místě připravovaného přírodního koupaliště v Kyjích bychom chtěli veřejnosti nabídnout tak zvaný transbordér. I na něm pracujeme s architektem Rajnišem. Jde o jednoduchý přepravník – něco mezi mostem a lanovkou. Co se akcí hlavního města Prahy na území Prahy 14 týká, věřím, že se letos Technická správa komunikací hl. m. Prahy konečně pustí do léta slibované revitalizace náměstí v Hloubětíně. Velkým tématem je nadále i proměna dopravního terminálu na Černém Mostě. V květnu mají architekti předložit hotovou studii. 

Chystá se něco i v rozvoji bydlení? 

Podařilo se nám získat do správy 25 let rozestavěné torzo domu, které hyzdí okolí stanice metra Černý Most. Máme hotovou studii, která v místě počítá s byty, pobočkou městské knihovny, infocentrem Prahy 14 a s kavárnou. Pokud se nám podaří zajistit financování, chtěli bychom letos začít s realizací. Tuto akci zajišťuje místostarosta Jiří Zajac, do jehož gesce spadá bytová politika a který pro rok 2021 aktuálně připravuje také další vlnu privatizace místních bytů. Co se staveb týká, pokračujeme také v přípravě rekonstrukce Domova pro seniory Bojčenkova a v přípravách na výstavbu komunitních center na Hutích a na Jahodnici. Mimo všech těchto projektů pracujeme i na rozvoji informovanosti veřejnosti. V souvislosti s první vlnou pandemie covid-19 jsme zavedli aplikaci Mobilní Rozhlas, díky které mohou lidé dostávat novinky přímo do telefonu. V roce 2021 informační služby ještě zkvalitníme. Za péči o tuto oblast, stejně jako o oblast bezpečnosti děkuji radnímu Jaromírovi Krátkému. 

Co považujete za největší úspěchu uplynulého roku? 

Mám velikou radost, že se podařilo výrazně zlepšit stav vnitrobloků na Černém Mostě. Magistrát hl. m. Prahy na to uvolnil finanční prostředky po poměrně urputných intervencích městské části. Většinu vnitrobloků má ve správě společnost Centra, a. s., vybraná vlastníkem ploch, tedy hlavním městem Prahou. Dva vnitrobloky spravuje Praha 14. Revitalizace veřejného prostoru mají výrazný dopad i na zvýšení bezpečnosti. Čisté a opravené plochy tolik nepřitahují nepřizpůsobivé osoby. Je mi líto jediné věci – že jsme už pár dní po dokončení úprav vnitrobloků začali zaznamenávat případy vandalismu. Prosím každého, kdo je svědkem takového jednání, aby volal policii, jedná se o majetek nás všech. Jinak toho, co se v uplynulém roce povedlo, je samozřejmě více. 

A to? 

Zmíním ještě jeden příklad – rekonstrukci domu v ulici Kpt. Stránského, který loni v listopadu zachvátil požár. Jednalo se sice o akci magistrátu, ale angažovala se v tom i městská část, zejména radní pro sociální oblast Bc. Michal Prager, MBA. 

A tradiční otázka na závěr. Co byste popřál obyvatelům Prahy 14 do roku 2021? 

Odpovědi na takové otázky většinou končí u klišé. Rád bych se mu vyhnul, i když tentokrát to asi nepůjde úplně – popřát všem hlavně pevné zdraví je v současné době snad to úplně nejzákladnější. Snažme se těšit z každého dne, i když se někdy zdá, že není z čeho. Ať nám následující rok přinese cokoliv, přeji všem, aby si dobré maximálně užili a dokázali najít dost sil k překonání zlého. Okřídlené ‚společně to zvládneme‘ teď slýcháme ze všech stran a v málokom to ještě vyvolává nějakou emoci, natož pozitivní. Ale něco na tom opravdu je. Držme si všechny palce a buďme na sebe hodní. I to je cesta, jak si v současné době uchovat nadhled a pozitivní mysl.

 

 

Tento text byl převzat z měsíčníků městské části Praha 14 „Čtrnáctka“.