Zakázky radnice Prahy 13 jsou netransparentní, antimonopolní úřad potvrdil porušení zákona

17. 4. 2010

Vedení Prahy 13 zapomíná na své povinnosti v hospodaření se svěřenými prostředky. Staví se tady předražený kulturní dům a zakázky se vyhlašují způsobem omezujícím rovnou soutěž. Lhůty pro zpracování nabídek bývají krátké, zadání nejasná. A výsledek? Ekonomické i morální ztráty. Radnice nakupuje zbytečně draho, většina podnikatelů se ani nepokouší zakázky získat.


V době, kdy rodiny váhají nad vydáním každé koruny z domácího rozpočtu, kdy vláda tvrdě omezila své výdaje, kdy firmy uzavírají se zaměstnanci dohody o dočasném snížení mezd, nemohou zodpovědné samosprávy jednat jinak. Radnice Prahy 13 ale jakoby disponovala neomezenými zdroji. Přehlíží rozvojový charakter území, nerespektuje, že peníze dnes zbytečně utracené budou zítra chybět.


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval 26.března své rozhodnutí uložit Městské části Praha 13 pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách. Úřad konstatoval, že, cit.: „...zadavatel podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. V případě jednoznačnějšího zadání mohl totiž obdržet větší počet nabídek či lépe zpracované nabídky, které mohly být pro zadavatele ekonomicky výhodnější."


Toto rozhodnutí Úřadu bohužel nesplnilo svůj preventivní účel a radnice městské části vzápětí vyhlásila zakázku, která porušuje důležitý princip veřejného zadávání, a to rovné zacházení s uchazeči. Na Úřední desce byla zveřejněna výzva k podání nabídky na zakázku „Koncepce rozvoje Městské části". Lhůta pro podání nabídek byla stanovena tak, že uchazeči měli na zpracování pouhé tři dny. Povinnou součástí nabídek ale měly být dokumenty, které se stěží dají shromáždit rychleji než za dva tři týdny. Zadání má ještě jednu vadu, a to velmi vážnou. Podle výzvy bude výstupem zakázky vypracování Koncepce rozvoje Městské části. Praha 13 ale už Koncepci rozvoje má, zastupitelstvo ji schválilo v roce 2007 a aktualizovalo loni. Proč radnice vyhlásila zakázku na vypracování koncepce když už koncepci má? Proč neposkytla uchazečům přiměřený čas na zpracování nabídek?


Samostatnou kapitolou je rekonstrukce Kulturního domu Mlejn. Nepřehledná spleť zakázek na tuto stavbu, kombinace otevřených řízení, jednacích řízení bez uveřejnění s výzvou jednomu zájemci a zakázek malého rozsahu, je učebnicovým příkladem netransparentnosti. Deklarovaná celková cena 200 milionů korun nemusí ještě být konečná; už dnes je ale jisté, že překoná cenu některých srovnatelných staveb ve Spojených státech Amerických a ve Velké Británii. V Alabamě bude letos otevřena podobná budova s divadelním a koncertním sálem pro dvojnásobný počet diváků, za cenu odpovídající 185 milionům korun. V Birminghamu se staví koncertní sál o víc než dvojnásobné kapacitě včetně špičkového vybavení pro symfonické koncerty a koncerty 250tičlenných pěveckých sborů, s nahrávacími studii a zázemím pro hudební fakultu tamní univerzity, za 300 milionů korun.


TOP 09 Prahy 13 sleduje jednání radnice se znepokojením. Někteří naši členové již dříve jednali s úřadem a samosprávou jako zástupci občanských sdružení a pokoušeli se prosadit větší průhlednost rozhodování radnice. Rada městské části namísto spolupráce tyto iniciativy opakovaně dehonestuje a netransparentní zakázky a bezhlavé utrácení pokračují.


Cílem TOP 09 je po volbách prosadit spravedlivé procesy zadávání, ve kterých se budou o zakázky úspěšně ucházet i ti podnikatelé, kteří dnes považují čas a peníze vložené do zpracování nabídky za předem ztracené. Podstatnou změnu přinese průběžné zveřejňování všech informací o zakázce včetně zadávací dokumentace a smlouvy s dodavatelem. Povinnosti zveřejňovat by měly být zakotveny v zákonu o veřejných zakázkách, a to na základě pozměňovacího návrhu, který podal poslanec TOP09 Pavel Severa. Novelu v těchto dnech projednává Senát. Pokud by ji neschválil, budeme prosazovat, aby uvedené principy byly v Praze 13 uplatňovány nad rámec zákona.

Kateřina Helikarová

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme