19. 4. 2010

Palčivé téma pro celou řadu občanů žijících na Praze 13 jsou stále narůstající neřešené dopravní problémy. Obyvatelé sídliště Velká Ohrada by mohli vyprávět, co znamená přijet na sídliště ve večerních hodinách. Neprůjezdnost komunikací pro hasiče a záchranku bezprostředně ohrožuje obyvatele a je již proslulým tématem, o možnosti zaparkovaní bez hrubého porušení dopravních předpisů nemluvě. Důsledkem je samozřejmě i obrovské riziko dopravních nehod a střetu s chodci v důsledku omezené přehlednosti křižovatek a komunikací. A tento stav se nám za nečinného přihlížení radnice postupně šíří s narůstajícím počtem automobilů i do těch částí, které měly štěstí, že byly lépe vyprojektovány.

K tomu všemu hrozí, že bude vybudována nová vzletová a přistávací dráha RWY13/31 ruzyňského letiště směřující na naší městskou část a zpoplatnění slivenecké části pražského okruhu, které bude mít za následek objíždění této části Jeremiášovou ulicí, která je již teď velmi vytíženou páteřní komunikací Prahy 13. V kombinaci s intenzivní developerskou činností postupně pohlcující veškeré volné pozemky vhodné pro řešení stávajících dopravních problémů a plánovanou dotěžbou lomu v Dalejském údolí to představuje opravdu neveselé vyhlídky pro současných 61 tis. obyvatel. To vše je třeba si konečně uvědomit a postavit se narůstajícím problémům čelem dříve, než povedou k razantní degradaci podmínek k bydlení a podnikání obyvatel. Přitom nejde o nic méně, než o vůli koncepčně a důsledně začít realizovat navýšení dopravy v klidu a realizovat celou řadu rozumných opatření, která jsou opakovaně občany vedení městské části navrhována.

Zejména se jedná o rovnoměrný rozvoj všech typů dopravy, nejenom pouze silniční a budování kvalitního systému veřejné dopravy pro dojíždění za prací, do škol a kulturou jako alternativy k dopravě individuální. Kruhové objezdy na vytipovaných místech očekávaného nárůstu automobilové dopravy by měly nahradit stávající v současnosti nevyhovující světelné křižovatky a to i vzhledem k jejich náročné a finančně nákladné údržbě. Dobudování nadřazené dopravní infrastruktury, zejména Radlické radiály a městského okruhu, včetně navazujících komunikací, je absolutní nutností.

Projektovaný počet parkovacích stání musí vždy odpovídat počtu stávajících i budovaných bytů v developerských projektech a platí to i v souvislosti s komerční a veřejně prospěšnou výstavbou. A je třeba si uvědomit i základní pravidlo, že parkování na veřejném prostranství nemůže být automaticky považováno za sociální službu, na kterou má každý občan právo zdarma a v neomezeném množství. Je třeba občanům umožnit budováním velkokapacitních parkovacích domů, aby ti kdo chtějí, měli možnost parkování za rozumnou cenu s pomocí vlastních finančních prostředků vyřešit. Tito občané pak uvolní parkovací kapacitu pro ty ostatní. Myslím, že těch prvních je docela hodně, jen jim to umožnit. Investorem výstavby parkovacích kapacit může být městská část, nebo soukromý investor např. stavební družstva.


Ano, věřím, že to půjde!

Petr Praus

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme