Údržba zeleně v Městské části Praha 12

3. 10. 2018

Údržba zeleně v Městské části Praha 12

Po roce 1989 byla veřejná prostranství, která spravovala městská část Praha 12, rozdělena do devíti (9) lokalit viz http://www.praha12.cz/sprava-verejne-zelene/ds-1132/p1=1541 Každou lokalitu spravovala zahradnická společnost, vysoutěžená v řádné nadlimitní veřejné zakázce. Tato společnost zajišťovala základní činnosti jako je např. seč, vyvážení odpadkových košů, sběr odpadků z ploch veřejné zeleně, uklízení sněhu z pěších komunikací, jejich posyp, v jarním období úklid posypu po zimě atd. K tomu spravovala i dětská hřiště a prořezávala keře a stromy dle objednávek odboru.

Nadlimitní veřejná zakázka byla vždy vypisována tak, aby bylo možné ze strany uchazeče získat jednu či více lokalit, ale vždy za stejných podmínek pro každou část. Tedy, aby společnost, která udržuje více lokalit, dodržovala pro sjednaný druh práce vždy stejné termíny tj. například aby seč byla zahájena na všech lokalitách v jeden stanovený termín, stejně tak i úklid sněhu ve všech lokalitách byl započat a ukončen ve stejný čas apod. Na odboru životního prostředí je v oddělení veřejné zeleně několik zaměstnanců-referentů (odejita byla Mgr. Adamcová viz info dále v textu a nastoupen koordinátor pro mobilní aplikaci Praha 12, funkčně veden mimo toto oddělení vykonává však mj. i činnost pro oddělení veřejné zeleně, jelikož se správa zeleně při objemu prací a nárocích jak občanů, tak i vedení, které zastává nedá ve 3 pracovnících zvládat). Tito pracovníci mají za úkol zadávání čtvrtletních objednávek společnostem, které dle Smlouvy o dílo zajišťují požadované pracovní operace. Referenti, kontrolují práci společností a přebírají hotové práce před konečnou fakturací za každý měsíc dle čtvrtletního plánu potvrzeného oběma stranami. Systém se dotvářel postupně. Společnosti vykonávající údržbu veřejné zeleně musely povinně vést pracovníky deníky, které byly podkladem pro fakturaci a případné pojistné události. Proto jednou z podmínek, bylo také pojištění, viz Smlouva o dílo, Čl. XI. Práva a povinnosti dodavatele. Nastavení zadávací dokumentace bylo vždy takové, aby mohly zakázku získat jak malé tak i velké společnosti při dodržení stejných podmínek a městská část, ideálně nejlepší cenu a kvalitu poptávaných služeb.

Celý text ke stažení zde

Autorem textu je Ing. Ivan Tatai, vedoucí odboru životního prostředí

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme