Tisková zpráva klubu zastupitelů TOP 09 Praha 12

Přijďte v Út 26. 4. 2011 od 17:00 na mimořádné zasedání zastupitelstva

21. 4. 2011

V Út 26. 4. 2011 se bude konat mimořádné zasedání zastupitelstva městské části Praha 12, o jehož svolání požádali členové klubů TOP 09 a ODS.

 

Navržený program:

1. Zahájení, schválení složení návrhové komise, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady městské části Praha 12 v době od 6. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 do 7. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12

3. Veřejná zakázka – „Personální a organizační audit Úřadu městské části Praha 12“

4. Dotazy, podněty, připomínky

5. Závěr

 

Vedení radnice (ČSSD, Změna pro Prahu 12, VV) vypsalo netransparentní a diskriminační zakázku malého rozsahu na Personální a organizační audit ÚMČ Praha 12. Zastupitelé TOP 09 jsou přesvědčeni, že veřejná zakázka je v rozporu s ustanovením § 6 zákona o veřejných zakázkách a obrátili se proto s žádostí o posouzení na Transparency International – ČR, která se s jejich názorem ztotožnila.

Koalice všechna upozornění zpochybňuje a odmítla zařadit projednání veřejné zakázky na řádné zasedání zastupitelstva. Kontrolní výbor ovládaný KSČM přitom zcela selhává ve své funkci. Rada městské části, přes všechny pochybnosti, které veřejnou zakázku provázejí, schválila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Zastupitelé TOP 09 společně s ODS proto požádali o svolání mimořádného zastupitelstva. TOP 09 zároveň podala na ÚOHS podnět k prošetření postupu zadavatele. Podrobnosti k předmětné veřejné zakázce jsou uveřejněny na webových stránkách regionální organizace TOP 09 Praha 12: www.top09.cz/praha12.

 

Petr Melničuk, předseda klubu TOP 09

Kontakt:

e-mail: sovajan@centrum.cz


 

Přílohy
PDF Vyjádření Transparency Int. k VZ na personání audit MČ P12.pdf (20.6 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme