Smysl komise pro dohled nad realizací vybraných staveb

6. 9. 2010

Po volbách 2006 vznikla z popudu dnešních členů TOP 09 a jejich příznivců v Praze 12 komise pro dohled nad realizací vybraných staveb. Byl to ojedinělý počin v řízení obce s důsledky, které můžeme dnes vyhodnotit jako vesměs pozitivní.

V té době se na území městské části Prahy 12 rozbíhala stavba Pražského okruhu a obavy o její průběh s negativními dopady do života našich občanů byly jedním z důvodů vzniku této skupiny.

Jeden z prvních kroků učinil starosta Prahy 12 tím, že svolal schůzku za účasti zástupců společností (projektant, investor a zhotovitel), kteří připravili a řídili stavbu okruhu. Spolu se zástupci městské části jsme dohodli režim vztahů tak, abychom nenarušili průběh stavby a nenahrazovali správní úkony.

Upozornili jsme mimo jiné na problematiku ochrany povrchových a podzemních vod v prostoru ražby tunelu. Projevili jsme zájem o bezkolizní a nepřerušený provoz na cyklistické stezce podcházející stavbu místní částí okruhu. Plně jsme podpořili tehdy zamýšlený projekt lávky zavěšené pod mostním objektem, která propojuje cyklostezky A a A2 v prostoru Šabatky.

Dále jsme upozornili na stavebnětechnický problém v případě otevření Pražského okruhu a připravovaného napojení Prahy 12 na tuto komunikaci, bez dokončené hrubé stavby mostu křižující tento okruh.

V průběhu výše uvedené stavby jsme několikrát svolali do prostorů městské části schůzku hlavních účastníků výstavby, kde jsme se informovali o problémech na obou stranách (např. hluk způsobený ražbou tunelu a provozem těžkých vozidel, problematika zavodnění Cholupického potoka, úbytek podzemní vody ve studních občanů u severního portálu tunelu a na druhé straně možnosti vedení staveništní dopravy městskou částí). Byly to sice problémy, které se mohly řešit v režimu státní správy, ale přítomnost zastupitelů podtrhla důležitost a nasměrovala partnery k rychlému řešení.

V těchto dnech končí volební období stávajícího zastupitelstva a naše zkušenosti nás vedou k rozhodnutí pokračovat v tomto směru dále na stavbách, které se připravují. Nemusí to být pouze dopravní stavby. Umíme si představit i kolizní vztahy s občany na stavbách pozemního zaměření.

Poděkování směřujeme k dnešní kandidátce TOP 09 Ing. Haně Jandové, která vytvořila v průběhu jednání přátelské prostředí a připravovala program jednání.

 

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme