× Pojďte do toho s námi.

Bilance hospodaření současného vedení radnice

Kam se poděla úspornost, efektivita a účelnost?

27. 1. 2012

Dva chytré mobily (ne)jen pro intelektuály

V současné době snad není oblasti, které by se nedotkla finanční krize, není úřadu, který by nemusel škrtat ve svých výdajích – až na radnici městské části Praha 12! Nynější vedení radnice zakoupilo kromě celé řady bezpochyby „potřebných drobností" (např. nových notebooků i s příslušenstvím, nábytku pro nové zaměstnance, jízdních kol včetně přilby a rukavic, světelných řetězů na vánoční strom za 50.000,- Kč) též 2 mobily pro potřeby radních, z toho jeden za 14.349,- Kč a druhý za 19.491,- Kč. 


Tajemný hrad v Modřanech

Dlouho se tajilo, pro koho byly ony dva chytré telefony vlastně zakoupeny, Když zastupitelé za TOP 09 toto interpelovali na zasedání zastupitelstva, pan starosta si nemohl vzpomenout. Teprve o několik dní později jim bylo písemně sděleno, že oba mobily si objednala zástupkyně starosty paní Knoblochová, předsedkyně Věcí veřejných, se zdůvodněním, že bez takto drahého vybavení nemůže zastávat náročnou manažerskou funkci, jakou je post místostarostky. Pozoruhodné je, že předchozí vedení radnice zvládalo své úkoly i bez tohoto nadstandardního vybavení. Jakoby nestačilo, že toto vedení radnice začalo záhy po svém jmenování rozšiřovat okruh osob, jimž je hrazen paušál za používání mobilu, což představuje navýšen nákladů o 15.000,- Kč za měsíc, tj. 180.000,- Kč za rok. Za 4 roky se částka za úhradu paušálů za používání mobilů zvýší oproti předcházejícímu období o 720.000,- Kč!

 

Nikdo neví, kde bude stát nová radnice, zato se ví, že bude nejlevnější! A náklady utěšeně rostou…

Další oblastí bezuzdného plýtvání je stavba nové radnice. Současné vedení radnice zcela zastavilo přestavbu OD Prior, v němž měla být umístěna nová radnice, a to bez ohledu na to, že na tuto přestavbu je již vypracován projekt, bylo vydáno stavební povolení a část rekonstrukce již byla provedena. Zásahem radních na Praze 12 jsou tyto prostředky „vyhozeny oknem“. Místo toho se zadává vypracování různých studií velmi nízké kvality, přičemž tyto studie přišly dosud daňové poplatníky na více než 900.000,- Kč, prosazuje se stavba na „zelené louce“, na kterou se bude teprve zpracovávat projekt. Jednáním vedení radnice se zakonzervoval současný neutěšený stav, což radní nakonec řeší tím, že investují další finanční prostředky do zvelebování stávajících pracovišť, jinými slovy do objektů, které měly být prodány, aby z výnosů z těchto prodejů mohla být financována stavba nové radnice.

 

K čemu byl vlastně personální audit za 174.000,- Kč?

Ukázkou zcela nezodpovědného přístupu k obecním financím je série výpovědí, které dalo vedení radnice takřka všem vedoucím odborů - vesměs lidem velmi zkušeným a loajálním. Tím byl nejen narušen chod radnice, ale navíc došlo k dalšímu prohlubování schodku rozpočtu, neboť je zde povinnost ze zákona vyplatit těmto lidem odstupné. Dosud jim bylo vyplaceno více než 1.800.000,- Kč!

Jedním z důsledků této personální politiky je to, že se na radnici zoufale nedostává odborníků, neboť ti jsou nahrazováni lidmi, kteří jsou v příbuzenském poměru nebo jinak provázaní se současnými radními (např. členstvím v jedné politické straně). Vedení radnice to nakonec vyřešilo tak, že v srpnu 2011 uzavřelo smlouvu s advokátní kanceláří na oblast vypisování výběrových řízení, přičemž tato kancelář vlastně supluje práci úředníků. Od srpna 2011 bylo vyplaceno kanceláři na úhradu jejích služeb více než 600.000,- Kč! I to bylo málo, takže v listopadu minulého roku byl podepsán dodatek ke smlouvě s touto advokátní kanceláří, v němž je stanovena výše honorářů za právní služby, a to 2.800,- Kč / hodina (resp. 3.360,- Kč s DPH) pro advokáta a 1.800,- Kč / hodina (resp. 2.160,- Kč s DPH) pro advokátního koncipienta. Skutečně si myslí současné vedení radnice, že je obecní pokladna bezedná?

 

Ing. Pavla Aubrechtová

Kontakt TOP 09 Praha 12:

Adresa:

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Opletalova 1603/57

110 00 Praha 1

E-mail:
petr.sula@pha.top09.cz

Tel:
Zuzana Pelechová, regionální manažerka: 774 967 351

Web: www.top09.cz/praha12

Facebook - TOP 09 Praha 12

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme