Územní plán a rozvoj hlavního města ovlivňuje každého

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

28. 9. 2010

Je mi 50 let, jsem ženatý a mám tři děti. Vystudoval jsem architekturu v Německu a ve Velké Británii, se specializací na novostavby v historických městech. Přes dvě desetiletí jsem žil v zahraničí a podílel se jako architekt a urbanista na řadě projektů v Evropě.

V letech 2002 – 2006 jsem byl členem Zastupitelstva hlavního města Prahy. Jako opoziční zastupitel jsem působil ve výborech pro územní rozvoj a ochranu památek.  Snažil jsem se využít své bohaté zkušenosti získané v Evropě při plánování rozvoje měst. Za velkou chybu považuji nejasnou vizi návrhu nového územního plánu z hlediska nedefinování strategických cílů města a možností polycentrického vývoje.

Jako důležitý úkol nového zastupitelstva vidím znovuotevření diskuze o návrhu nového územního plánu, který musí být zásadně odpolitizován a musí dát větší prostor městským částem a občanům při jeho tvorbě. Výsledný návrh musí mít jasnou strategii a filozofii rozvoje Prahy a strategii dopravy na další desetiletí. Nesmí být nadále pouze tvárným a živelným nástrojem zájmů určitých politických a podnikatelských skupin. Územní plán se musí zakládat na principu udržitelného rozvoje.

Nadmíru důležitá je koordinace rozvoje Prahy s rozvojem Středočeského kraje na principu aglomerace, toto dosud zcela chybí! Negativní dopady přelévání rozvoje za hranice Prahy do prstence satelitů nad rámec místních limitů bez odpovídající vybavenosti a infrastruktury pociťujeme každodenně všichni.

Dr.-Ing. Milan Urban
Kandidát do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme